Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-3 Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka

Pracownicy


Pracownicy emerytowani


Osoby nieżyjące