Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Małgorzata Ostrowska
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7201
Pokój
408 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 33.033

Liczba publikacji: 7

1. Zdyb Karolina, Plutenko Maxym O., Lampeka Rostislav D., Haukka Matti, Ostrowska Małgorzata, Fritsky Igor O., Gumienna-Kontecka Elżbieta
Cu(II), Ni(II) and Zn(II) mononuclear building blocks based on new polynucleating azomethine ligand : synthesis and characterization.
Polyhedron, 2017, 137, 60-71
IF: 1.926
10.1016/j.poly.2017.07.009

2. Kołkowska Paulina, Hecel Aleksandra, Kędzierska Dorota, Ostrowska Małgorzata, Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Zdyb Karolina, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Rowińska-Żyrek Magdalena
HENRYK - an endless source of metal coordination surprises.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 258-265
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.02.030

3. Peana Massimiliano, Medici Serenella, Pangburn Heather A., Lamkin Thomas J., Ostrowska Małgorzata, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Zoroddu Maria Antonietta
Manganese binding to antioxidant peptides involved in extreme radiation resistance in Deinococcus radiodurans.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 164, 49-58
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.08.012

4. Remelli Maurizio, Peana Massimiliano, Medici Serenella, Ostrowska Małgorzata, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Zoroddu Maria Antonietta
Manganism and Parkinson's disease: Mn(II) and Zn(II) interaction with a 30-amino acid fragment.
Dalton Transactions, 2016, 45, 5151-5161
IF: 4.029
10.1039/C6DT00184J

5. Ostrowska Małgorzata, Fritsky Igor O., Gumienna-Kontecka Elżbieta, Pavlishchuk Anna V.
Metallacrown-based compounds : applications in catalysis, luminescence, molecular magnetism, and adsorption.
Coordination Chemistry Reviews, 2016, 327-328, 304-332
IF: 13.324
10.1016/j.ccr.2016.04.017

6. Lachowicz Joanna I., Nurchi Valeria Marina, Crisponi Guido, Jaraquemada-Pelaez Maria de Guadalupe, Ostrowska Małgorzata, Jezierska Julia, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Peana Massimiliano, Zoroddu Maria Antonietta, Choquesillo-Lazarte Duane, Niclós-Gutíerrez Juan, González-Pérez Josefa M.
Zinc(II) and copper(II) complexes with hydroxypyrone iron chelators.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2015, 151, 94-106
IF: 3.205
10.1016/j.jinorgbio.2015.08.011

7. Gumienna-Kontecka Elżbieta, Pyrkosz-Bulska Monika, Szebesczyk Agnieszka, Ostrowska Małgorzata
Iron chelating strategies in systemic metal overload, neurodegeneration and cancer.
Current Medicinal Chemistry, 2014, 21, 3741-3767
IF: 3.853
10.2174/0929867321666140706143402