Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-2a Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr.