Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-2a Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr.

Obszar zainteresowań naukowych Zespołu obejmuje szerokie spektrum zagadnień biologicznej chemii nieorganicznej, inaczej nazywanej chemią bionieorganiczną czy biomedyczną, a zwłaszcza takie jej działy jak: