Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-3 Zakład Chemii Biologicznej

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk