Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-3 Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr.