Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-3 Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka