Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-14 Pracownia Chemii Biologicznej i Medycznej

Telefon +48 71 375 7321

Kierownik: dr Kamila Stokowa-Sołtys