Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PS-14 Pracownia Chemii Biologicznej i Medycznej

Telefon +48 71 375 7342

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr.