Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-14 Pracownia Chemii Biologicznej i Medycznej

Telefon +48 71 375 7342

Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek