Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Urszula Komarnicka
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7273
Pokój
112 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2011, Dr 2016
Konsultacje
czwartek godz. 11.00 - 13.00, p.112 - możliwe również inne terminy po wcześniejszym ustaleniu
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 149.559

Liczba publikacji: 41

1. Kozieł Sandra, Wojtala Daria, Szmitka Magdalena, Kędzierski Paweł, Bieńko Dariusz, Komarnicka Urszula K.
Insights into the binding of half-sandwich phosphino Ir(III) and Ru(II) complexes to deoxyribonucleic acid, albumin and apo-transferrin: Experimental and theoretical investigation
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2024, 304, 123289/1-123289/14
IF: 4.4
10.1016/j.saa.2023.123289

2. Komarnicka Urszula K., Niorettini Alessandro, Kozieł Sandra, Pucelik Barbara, Barzowska Agata, Wojtala Daria, Ziółkowska Aleksandra, Lesiów Monika, Kyzioł Agnieszka, Caramori Stefano, Porchia Marina, Bieńko Alina
Two out of Three Musketeers Fight against Cancer: Synthesis, Physicochemical, and Biological Properties of Phosphino CuI, RuII, IrIII Complexes
Pharmaceuticals, 2022, 15, 169/1-169/22
IF: 4.6
10.3390/ph15020169

3. Malik Magdalena, Świtlicka Anna, Bieńko Alina, Komarnicka Urszula K., Bieńko Dariusz C., Kozieł Sandra, Kyzioł Agnieszka, Mazur Tomasz, Machura Barbara
Copper(II) complexes with 2-ethylpyridine and related hydroxyl pyridine derivatives: structural, spectroscopic, magnetic and anticancer in vitro studies
RSC Advances, 2022, 12, 27648-27665
IF: 3.9
10.1039/d2ra05133h

4. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Pucelik Barbara, Barzowska Agata, Siczek Miłosz, Malik Magdalena, Wojtala Daria, Niorettini Alessandro, Kyzioł Agnieszka, Sebastian Victor, Kopel Pavel, Caramori Stefano, Bieńko Alina
Liposomal Binuclear Ir(III)–Cu(II) Coordination Compounds with Phosphino-Fluoroquinolone Conjugates for Human Prostate Carcinoma Treatment
Inorganic Chemistry, 2022, 61, 19261-19273
IF: 4.6
10.1021/acs.inorgchem.2c03015

5. Impert Olga, Kozakiewicz-Piekarz Anna, Katafias Anna, Witwicki Maciej, Komarnicka Urszula K., Kurpiewska Katarzyna, van Eldik Rudi
Mixed-valence outer-sphere RuII/RuIII ion-pair complexes. Synthesis, experimental, and theoretical studies.
Polyhedron, 2022, 223, 115939/1-115939/12
IF: 2.6
10.1016/j.poly.2022.115939

6. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Skórska-Stania Agnieszka, Kyzioł Agnieszka, Tisato Francesco
Synthesis, physicochemical characterization and antiproliferative activity of phosphino Ru(II) and Ir(III) complexes
Dalton Transactions, 2022, 51, 8605-8617
IF: 4
10.1039/d2dt01055k

7. Komarnicka Urszula K., Lesiów Monika K., Witwicki Maciej, Bieńko Alina
The Bright and Dark Sides of Reactive Oxygen Species Generated by Copper-Peptide Complexes.
Separations, 2022, 9, 73/1-73/23
IF: 2.6
10.3390/separations9030073

8. Jaros Sabina W., Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Pucelik Barbara, Nesterov Dmytro S., Kirillov Alexander M., Smoleński Piotr
Therapeutic Potential of a Water-Soluble Silver-Diclofenac Coordination Polymer on 3D Pancreatic Cancer Spheroids
Journal of Medicinal Chemistry, 2022, 65, 11100-11110
IF: 7.3
10.1021/acs.jmedchem.2c00535

9. Komarnicka Urszula K., Pucelik Barbara, Wojtala Daria, Lesiów Monika K., Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
Evaluation of anticancer activity in vitro of a stable copper(I) complex with phosphine-peptide conjugate
Scientific Reports, 2021, 11, 23943/1-23943/17
IF: 4.996
10.1038/s41598-021-03352-2

10. Kozieł Sandra Amanda, Lesiów Monika Katarzyna, Wojtala Daria, Dyguda-Kazimierowicz Edyta, Bieńko Dariusz, Komarnicka Urszula Katarzyna
Interaction between DNA, albumin and apo-transferrin and iridium(III) complexes with phosphines derived from fluoroquinolones as a potent anticancer drug.
Pharmaceuticals, 2021, 14, 685/1-685/25
IF: 5.215
10.3390/ph14070685

11. Wojciechowska Agnieszka, Bregier-Jarzębowska Romualda, Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Szuster-Ciesielska Agnieszka, Sztandera-Tymoczek Monika, Jarząb Anna, Staszak Zbigniew, Witkowska Danuta, Bojarska-Junak Agnieszka, Jezierska Julia
Isothiocyanate ʟ−argininato copper(II) complexes : solution structure, DNA interaction, anticancer and antimicrobial activity.
Chemico-Biological Interactions, 2021, 348, 109636/1-109636/12
IF: 5.168
10.1016/j.cbi.2021.109636

12. Malik Magdalena, Bieńko Dariusz C., Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Dryś Magdalena, Świtlicka Anna, Dyguda-Kazimierowicz Edyta, Jedwabny Wiktoria
Synthesis, structural characterization, docking simulation and in vitro antiproliferative activity of the new gold(III) complex with 2-pyridineethanol.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2021, 215, 111311/1-111311/14
IF: 4.336
10.1016/j.jinorgbio.2020.111311

13. Guz-Regner Katarzyna, Komarnicka Urszula Katarzyna, Futoma-Kołoch Bożena, Wernecki Maciej, Cal Magdalena, Kozieł Sandra, Ziółkowska Aleksandra, Bugla-Płoskońska Gabriela
Antibacterial activity and action mode of Cu(I) and Cu(II) complexes with phosphines derived from fluoroquinolone against clinical and multidrug-resistant bacterial strains.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 210, 111124/1-111124/11
IF: 4.155
10.1016/j.jinorgbio.2020.111124

14. Kozieł Sandra, Komarnicka Urszula K., Ziółkowska Aleksandra, Skórska-Stania Agnieszka, Pucelik Barbara, Płotek Michał, Sebastian Victor, Bieńko Alina, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
Anticancer potency of novel organometallic Ir(III) complexes with phosphine derivatives of fluoroquinolones encapsulated in polymeric micelles.
Inorganic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 3386-3401
IF: 6.569
10.1039/d0qi00538j

15. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Zabierowski Piotr, Kruszyński Rafał, Lesiów Monika K., Tisato Francesco, Porchia Marina, Kyzioł Agnieszka
Copper(I) complexes with phosphines P(p-OCH3-Ph)2CH2OH and P(p-OCH3-Ph)2CH2SarGly : synthesis, multimodal DNA interactions, and prooxidative and in vitro antiproliferative activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 203, 110926/1-110926/14
IF: 4.155
10.1016/j.jinorgbio.2019.110926

16. Wojciechowska Agnieszka, Szuster-Ciesielska Agnieszka, Sztandera Monika, Bregier-Jarzębowska Romualda, Jarząb Anna, Rojek Tomasz, Komarnicka Urszula K., Bojarska-Junak Agnieszka, Jezierska Julia
L‐argininato copper(II) complexes in solution exert significant selective anticancer and antimicrobial activities.
Applied Organometallic Chemistry, 2020, 34, e5698/1-e5698/16
IF: 4.105
10.1002/aoc.5698

17. Kędziora Anna, Lesiów Monika Katarzyna, Krupa Katarzyna, Korzeniowska-Kowal Agnieszka, Adamski Ryszard, Komarnicka Urszula Katarzyna, Stokowa-Sołtys Kamila, Bugla-Płoskońska Gabriela, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Protocol of proceedings with Fusobacterium nucleatum and optimization of ABTS method for detection of reactive oxygen species.
Future Microbiology, 2020, 15, 259-271
IF: 3.165
10.2217/fmb-2019-0010

18. Lesiów Monika K., Pietrzyk Piotr, Kyzioł Agnieszka, Komarnicka Urszula K.
Cu(II) complexes with fomA protein fragments of fusobacteriumnucleatum increase oxidative stress and malondialdehyde level.
Chemical Research in Toxicology, 2019, 32, 2227-2237
IF: 3.184
10.1021/acs.chemrestox.9b00269

19. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula Katarzyna, Kyzioł Agnieszka, Bieńko Alina, Pietrzyk Piotr
ROS-mediated lipid peroxidation as a result of Cu(II) interaction with FomA protein fragments of F.nucleatum: relevance to colorectal carcinogenesis.
Metallomics, 2019, 11, 2066-2077
IF: 3.796
10.1039/c9mt00179d

20. Kyzioł Agnieszka, Cierniak Agnieszka, Gubernator Jerzy, Markowski A., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Komarnicka Urszula K.
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part III: multifaceted cell death and preliminary study of liposomal formulation of selected copper(I) complexes.
Dalton Transactions, 2018, 47, 1981-1992
IF: 4.052
10.1039/c7dt03917d

21. Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Kyzioł Agnieszka
CuI and CuII complexes with phosphine derivatives of fluoroquinolone antibiotics : a comparative study on the cytotoxic mode of action.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 181, 1-10
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.01.008

22. Kołoczek Przemysław, Skórska-Stania Agnieszka, Cierniak Agnieszka, Sebastian Victor, Komarnicka Urszula K., Płotek Michał, Kyzioł Agnieszka
Polymeric micelle-mediated delivery of half-sandwich ruthenium(II) complexes with phosphanes derived from fluoroloquinolones for lung adenocarcinoma treatment.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2018, 128, 69-81
IF: 4.708
10.1016/j.ejpb.2018.04.016

23. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula K., Stokowa-Sołtys Kamila, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia, Wieczorek Robert, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Relationship between copper(II) complexes with FomA adhesin fragments of F. nucleatum and colorectal cancer. Coordination pattern and ability to promote ROS production.
Dalton Transactions, 2018, 47, 5445-5458
IF: 4.052
10.1039/c7dt04103a

24. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka
Selective Cu(I) complex with phosphine-peptide (SarGly) conjugate contra breast cancer : synthesis, spectroscopic characterization and insight into cytotoxic action.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 186, 162-175
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.06.009

25. Walencik Paulina K., Stokowa-Sołtys Kamila, Wieczorek Robert, Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Impact of the Cu(II) ions on the chemical and biological properties of goserelin : coordination pattern, DNA degradation, oxidative reactivity and in vitro cytotoxicity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 175, 167-178
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.07.016

26. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Kołoczek Przemysław, Kyzioł Agnieszka
Ruthenium(II) piano stool coordination compounds with aminomethylphosphanes : synthesis, characterisation and preliminary biological study in vitro.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 170, 178-187
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.02.017

27. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Płotek Michał, de Almeida Rodrigo F. M., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Kyzioł Agnieszka
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part II: a first insight into the cytotoxic action mode.
Dalton Transactions, 2016, 45, 5052-5063
IF: 4.029
10.1039/C5DT04011F

28. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka, Płotek Michał, Puchalska Małgorzata, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
New copper(I) complexes bearing lomefloxacin motif : spectroscopic properties, in vitro cytotoxicity and interactions with DNA and human serum albumin.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 165, 25-35
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.09.015

29. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Kołoczek Przemysław, Dudek Karol, Kyzioł Agnieszka
Tertiary to secondary reduction of aminomethylphosphane derived from 1-ethylpiperazine as a result of its coordination to ruthenium(II) centre : the first insight into the nature of process.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1121, 104-110
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.05.053

30. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part I – structures, spectroscopic properties and cytotoxicity.
Dalton Transactions, 2015, 44, 12688-12699
IF: 4.177
10.1039/c5dt01146a

31. Nagaj Justyna, Kołkowska Paulina, Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Interaction of methotrexate, an anticancer agent, with copper(II) ions : coordination pattern, DNA-cleaving properties and cytotoxic studies.
Medicinal Chemistry Research, 2015, 24, 115-123
IF: 1.436
10.1007/s00044-014-1074-1

32. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
New ruthenium(II) coordination compounds possessing bidentate aminomethylphosphane ligands : synthesis, characterization and preliminary biological study in vitro.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13969-13978
IF: 4.177
10.1039/c5dt01119a

33. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Guz-Regner Katarzyna, Bugla-Płoskońska Gabriela, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Phosphine derivatives of sparfloxacin- synthesis, structures and in vitro activity.
Journal of Molecular Structure, 2015, 1096, 55-63
IF: 1.78
10.1016/j.molstruc.2015.04.044

34. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Unexpected formation of [Ru(η5-C5H5)(PH{CH2N(CH2CH2)2O}2)(PPh3)2]BF4 – the first "piano-stool" ruthenium complex bearing a secondary aminomethylphosphane ligand.
RSC Advances, 2015, 5, 2952-2955
IF: 3.289
10.1039/C4RA13037E

35. Bykowska Aleksandra, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Ciunik Zbigniew, Kyzioł Agnieszka, Guz-Regner Katarzyna, Bugla-Płoskońska Gabriela, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Phosphine derivatives of ciprofloxacin and norfloxacin, a new class of potential therapeutic agents.
New Journal of Chemistry, 2014, 38, 1062-1071
IF: 3.086
10.1039/c3nj01243c

36. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata
Solid state luminescence of CuI and CuNCS complexes with phenanthrolines and a new tris (aminomethyl) phosphine derived from N-methyl-2-phenylethanamine.
Journal of Luminescence, 2014, 145, 430-437
IF: 2.719
10.1016/j.jlumin.2013.07.015

37. Płotek Michał, Starosta Radosław, Nitek Wojciech, Komarnicka Urszula K., Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
Synthesis and characterization of copper(I) coordination compounds with (1-(2-pyridylazo)-2-naphthol) and (4-(2-pyridylazo)resorcinol).
Polyhedron, 2014, 68, 357-364
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2013.11.004

38. Starosta Radosław, Brzuszkiewicz Anna, Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Bażanów Barbara, Florek Magdalena, Gadzała Łukasz, Jackulak Natalia, Król Jarosław, Marycz Krzysztof
A novel copper(I) complex, [CuI(2,2'-biquinoline)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]-synthesis, characterisation and comparative studies on biological activity.
Polyhedron, 2013, 50, 481-489
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.11.033

39. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata
Luminescent copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and a novel bulky tris (aminomethyl) phosphine derived from 2-piperazinopyridine.
Journal of Luminescence, 2013, 143, 137-144
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.04.050

40. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Sobczyk Marcin, Barys Maciej
Laser induced multi-component luminescence of [CuNCS(1,10-phen)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]–the first example of CuNCS complexes with diimines and tris(aminomethyl)phosphanes.
Journal of Luminescence, 2012, 132, 1842-1847
IF: 2.144
10.1016/j.jlumin.2012.03.015

41. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata, Barys Maciej
Solid state luminescence of copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and aminomethylphosphanes derived from morpholine and thiomorpholine.
New Journal of Chemistry, 2012, 36, 1673-1683
IF: 2.966
10.1039/C2NJ40229G