Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-18 Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR

Kierownik: prof. dr hab. Adam Jezierski