Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-18 Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR

Osiągnięcia

Widma EPR wysokich częstości oraz struktury obliczone w oparciu o metody DFT: kompleksu ołowiu(II) z rodnikiem o-semichinonowym otrzymanym z kwasu 3,4-dihydroxybenzoesowego (lewa strona) oraz wyjściowego rodnika w roztworze wodnym (prawa strona). Zarówno kompleks jak i wolny rodnik są modelami układów powstających w kwasach huminowych. Widma EPR wysokich częstości (416.00 GHz) zostały zarejestrowane na spektrometrze udostępnionym w NHMFL (http://www.magnet.fsu.edu/).