Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Teresa Kowalik-Jankowska
(pracownik emerytowany)
Telefon
+48 71 375 7231
Pokój
409 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1974, Dr 1981, Dr hab. 1998, Prof. 2007
Konsultacje
czwartek, 10-12
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 188.692

Liczba publikacji: 71

1. Lesiów Monika Katarzyna, Bieńko Alina, Sobańska Kamila, Kowalik-Jankowska Teresa, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia
Cu(II) complexes with peptides from FomA protein containing -His-Xaa-Yaa-Zaa-His and -His-His-motifs. ROS generation and DNA degradation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 212, 111250/1-111250/14
IF: 4.155
10.1016/j.jinorgbio.2020.111250

2. Krupa Katarzyna, Korabik Maria, Kowalik-Jankowska Teresa
Coordination properties of Cu(II) ions towards the peptides based on the His-Xaa-His motif from Fusobacterium nucleatum P1 protein.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, 201, 110819/1-110819/12
IF: 3.212
10.1016/j.jinorgbio.2019.110819

3. Kowalik-Jankowska Teresa, Lesiów Monika, Krupa Katarzyna, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta
Copper(II) complexes with alloferon analogues containing phenylalanine H6F and H12F stability and biological activity lower stabilization of complexes compared to analogues containing tryptophan.
Metallomics, 2019, 11, 1700-1715
IF: 3.796
10.1039/c9mt00182d

4. Lesiów Monika Katarzyna, Pietrzyk Piotr, Bieńko Alina, Kowalik-Jankowska Teresa
Stability of Cu(II) complexes with FomA protein fragments containing two His residues in the peptide chain.
Metallomics, 2019, 11, 1518-1531
IF: 3.796
10.1039/c9mt00131j

5. Kowalik-Jankowska Teresa, Kadej Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta
Copper(II) complexes of the Neb-colloostatin analogues containing histidine residue structure stability biological activity.
Polyhedron, 2017, 134, 365-375
IF: 2.067
10.1016/j.poly.2017.06.023

6. Kadej Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Urbański Arkadiusz, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa
High stability and biological activity of the copper(II) complexes of alloferon 1 analogues containing tryptophan.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 147-161
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.07.006

7. Kuczer Mariola, Matusiak Agnieszka, Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of Neb-colloostatin and of (P4A) analogue stability structure apoptosis.
Polyhedron, 2015, 85, 151-160
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2014.08.048

8. Kadej Agnieszka, Kuczer Mariola, Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of terminally free alloferon mutants containing two histidyl binding sites inside peptide chain structure and stability.
Dalton Transactions, 2015, 44, 20659-20674
IF: 4.177
10.1039/c5dt01911g

9. Matusiak Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Urbański Arkadiusz, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of terminally free alloferon peptide mutants containing two different histidyl (H1 and H6 or H9 or H12) binding sites structure stability and biological activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2015, 151, 44-57
IF: 3.205
10.1016/j.jinorgbio.2015.06.019

10. Matusiak Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of alloferon 1 with point mutations (H1A) and (H9A) stability structure and biological activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2014, 138, 99-113
IF: 3.444
10.1016/j.jinorgbio.2014.05.012

11. Błaszak Marta M., Jankowska Elżbieta, Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of neuropeptide gamma mutant (H4A) products of metal-catalyzed oxidation.
Polyhedron, 2014, 68, 379-389
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2013.11.012

12. Błaszak Marta M., Jankowska Elżbieta, Kowalik-Jankowska Teresa
Acid-base properties of the (1-4, 18-36) fragments of neuropeptide K and their mono- and polynuclear copper(II) complexes products of metal-catalyzed oxidation.
Inorganic Chemistry, 2013, 52, 130-143
IF: 4.794
10.1021/ic301476p

13. Jankowska Elżbieta, Błaszak Marta M., Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of neurokinin A with point mutation (S5A) and products of copper-catalyzed oxidation : role of serine residue in peptides containing neurokinin A sequence.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 121, 1-9
IF: 3.274
10.1016/j.jinorgbio.2012.11.010

14. Błaszak Marta M., Jankowska Elżbieta, Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complexes of neuropeptide gamma with point mutations (S8,16A) products of metal-catalyzed oxidation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 129, 62-70
IF: 3.274
10.1016/j.jinorgbio.2013.08.011

15. Kuczer Mariola, Błaszak Marta M., Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa
Mono- and polynuclear copper(II) complexes of alloferons 1 with point mutations (H6A) and (H12A): stability structure and cytotoxicity.
Inorganic Chemistry, 2013, 52, 5951-5961
IF: 4.794
10.1021/ic400160d

16. Jankowska Elżbieta, Pietruszka Marta M., Kowalik-Jankowska Teresa
Coordination of copper(II) ions by the fragments of neuropeptide gamma containing D1, H9,H12 residues and products of copper-catalyzed oxidation.
Dalton Transactions, 2012, 41, 1683-1694
IF: 3.806
10.1039/c1dt10592b

17. Kuczer Mariola, Pietruszka Marta M., Kowalik-Jankowska Teresa
Copper(II) complex formation processes of alloferon I with point mutation H1K; combined spectroscopic and potentiometric studies.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2012, 111, 40-49
IF: 3.197
10.1016/j.jinorgbio.2012.02.018

18. Kobyłka Michał J., Janczak Jan, Lis Tadeusz, Kowalik-Jankowska Teresa, Kłak Julia, Pietruszka Marta M., Lisowski Jerzy
Trinuclear Cu(II) complexes of a chiral N6O3 amine.
Dalton Transactions, 2012, 41, 1503-1511
IF: 3.806
10.1039/c1dt11286d

19. Pietruszka Marta M., Jankowska Elżbieta, Kowalik-Jankowska Teresa, Szewczuk Zbigniew, Smużyńska M.
Complexation abilities of neuropeptide gamma toward copper(II) ions and products of metal-catalyzed oxidation.
Inorganic Chemistry, 2011, 50, 7489-7499
IF: 4.601
10.1021/ic2002942

20. Kowalik-Jankowska Teresa, Pietruszka Marta M., Jezierska Julia, Matczak-Jon Ewa, Kafarski Paweł
Copper(II) complexation by (pyridinyl)aminomethane-1,1-diphosphonic acid derivatives; spectroscopic and potentiometric studies.
Polyhedron, 2011, 30, 1274-1280
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.02.006

21. Kowalik-Jankowska Teresa, Jankowska Elżbieta, Kasprzykowski F.
Coordination abilities of a fragment containing D1 and H12 residues of neuropeptide γ and products of metal- catalyzed oxidation.
Inorganic Chemistry, 2010, 49, 2182-2192
IF: 4.326
10.1021/ic902021j.

22. Kowalik-Jankowska Teresa, Jankowska Elżbieta, Szewczuk Zbigniew, Kasprzykowski F.
Coordination abilities of neurokinin A and its derivative and products of metal-catalyzed oxidation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2010, 104, 831-842
IF: 3.317
10.1016/j.jinorgbio.2010.03.016

23. Kowalik-Jankowska Teresa, Jezierska Julia, Kuczer Mariola
Mono- and polynuclear copper(II) complexes with fragment of alloferons 1 and 2; combined potentiometric and spectroscopic studies.
Dalton Transactions, 2010, 39, 4117-4125
IF: 3.647
10.1039/B923491H

24. Matczak-Jon Ewa, Kowalik-Jankowska Teresa, Ślepokura Katarzyna, Kafarski Paweł, Rajewska Anna
Specificity of the zinc(II), magnesium(II) and calcium(II) complexation by (pyridin-2-yl)aminomethane-1,1-diphosphonic acids and related 1,3-(thiazol-2-yl) and 1,3-(benzothiazol-2-yl) derivatives.
Dalton Transactions, 2010, 39, 1207-1221
IF: 3.647
10.1039/B914647D

25. Kowalik-Jankowska Teresa, Biega Łukasz, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta
Mononuclear copper(II) complexes of alloferons 1 and 2: a combined potentiometric and spectroscopic studies.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2009, 103, 135-142
IF: 3.252
10.1016/j.jinorgbio.2008.09.013

26. Zoroddu Maria Antonietta, Kowalik-Jankowska Teresa, Medici Serenella, Peana Massimiliano, Kozłowski Henryk
Copper(II) binding to Cap43 protein fragments.
Dalton Transactions, 2008, 6127-6134
IF: 3.58

27. Kowalik-Jankowska Teresa, Biega Łukasz, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta
Copper(II) complexes of Neobelliera Bullata Trypsin Modulating Oostatic Factor and its analogues.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2008, 102, 1615-1622
IF: 3.133

28. Kowalik-Jankowska Teresa, Rajewska Anna, Jankowska Elżbieta, Grzonka Z.
Products of Cu(II)-catalyzed oxidation of α-synuclein fragments containing M1-D2 and H50 residues in the presence of hydrogen peroxide.
Dalton Transactions, 2008, 832-838
IF: 3.58

29. Kowalik-Jankowska Teresa, Rajewska Anna, Jankowska Elżbieta, Grzonka Z.
Coordination abilities of α-synuclein fragments modified in the 30th (A30P) and 53rd (A53T) positions and products of metal-catalyzed oxidation.
Dalton Transactions, 2007, 4197-4206
IF: 3.212

30. Kowalik-Jankowska Teresa, Rajewska Anna, Jankowska Elżbieta, Grzonka Z.
Copper(II) binding by fragments of α-synuclein containing M1-D2- and H50-residues: a combined potentiometric and spectroscopic study.
Dalton Transactions, 2006, 5068-5076
IF: 3.012

31. Kowalik-Jankowska Teresa, Rajewska Anna, Jankowska Elżbieta, Wiśniewska K., Grzonka Z.
Products of Cu(II)-catalyzed oxidation of the N-terminal fragments of α-synuclein in the presence of hydrogen peroxide.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2006, 100, 1623-1631
IF: 2.654

32. Kowalik-Jankowska Teresa, Rajewska Anna, Szeszel-Fedorowicz Wioletta, Konopińska Danuta
Bonding of copper(II) ions by proctolin analoques modified in fifth position of the peptide chain.
Polyhedron, 2005, 24, 443-450
IF: 1.957

33. Kozłowski Henryk, Kowalik-Jankowska Teresa, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Chemical and biological aspects of Cu2+ interactions with peptides and aminoglycosides.
Coordination Chemistry Reviews, 2005, 249, 2323-2334
IF: 9.779

34. Kowalik-Jankowska Teresa, Rajewska Anna, Wiśniewska K., Grzonka Z., Jezierska Julia
Coordination abilities of N-terminal fragments of α-synuclein towards copper(II) ions: a combined potentiometric and spectroscopic study.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2005, 99, 2282-2291
IF: 2.423

35. Zoroddu Maria Antonietta, Peana Massimiliano, Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Costa Max
Nickel(II) binding to Cap43 protein fragments.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2004, 98, 931-939
IF: 2.225

36. Kowalik-Jankowska Teresa, Ruta Monika, Wiśniewska K., Łankiewicz L., Dyba Marcin
Products of Cu(II)-catalyzed oxidation in the presence of hydrogen peroxide of the 1-10, 1-16 fragments of human and mouse β-amyloid peptide.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2004, 98, 940-950
IF: 2.225

37. Kowalik-Jankowska Teresa, Ruta Monika, Wiśniewska K., Łankiewicz L.
Coordination abilities of the 1-16 and 1-28 fragments of β-amyloid peptide towards copper(II) ions: a combined potentiometric and spectroscopic study.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2003, 95, 270-282
IF: 2.343

38. Kowalik-Jankowska Teresa, Ruta-Dolejsz Monika, Wiśniewska K., Łankiewicz L.
Coordination of copper(II) ions by the 11-20 and 11-28 fragments of human and mouse β-amyloid peptide.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2002, 92, 1-10
IF: 2.204

39. Zoroddu Maria Antonietta, Schinocca Laura, Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Salnikow Konstantin, Costa Max
Molecular mechanisms in nickel carcinogenesis: modeling Ni(II) binding site in histone H4.
Environmental Health Perspectives, 2002, 110, 719-723
IF: 3.452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241232/pdf/ehp110s-000719.pdf

40. Kowalik-Jankowska Teresa, Ruta-Dolejsz Monika, Wiśniewska K., Lankiewicz L., Kozłowski Henryk
Possible involvement of copper(II) in Alzheimer disease.
Environmental Health Perspectives, 2002, 110, 869-870
IF: 3.452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241263/pdf/ehp110s-000869.pdf

41. Casolaro M., Chelli M., Ginanneschi M., Laschi F., Messori L., Muniz-Miranda M., Papini Anna Maria, Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk
Spectroscopic and potentiometric study of the SOD mimic system copper(II) / acetyl-L-histidylglycyl-L-histidylglycine.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2002, 89, 181-190
IF: 2.204

42. Zoroddu Maria Antonietta, Peana Massimiliano, Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Costa Max
The binding of Ni(II) and Cu(II) with the N-terminal tail of the histone H4.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2002, 458-465
IF: 3.023

43. Młynarz Piotr, Valensin Daniela, Kozłowski Henryk, Kowalik-Jankowska Teresa, Otlewski Jacek, Valensin Gianni, Gaggelli Nicola
Co-ordination ability towards CuII of the 29-amino acid residue trypsin inhibitor of squash and two of its analogues.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2001, 645-652
IF: 2.82

44. Kowalik-Jankowska Teresa, Ruta-Dolejsz Monika, Wiśniewska K., Łankiewicz L.
Cu(II) interaction with N-terminal fragments of human and mouse β-amyloid peptide.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2001, 86, 535-545
IF: 1.729

45. Zoroddu Maria Antonietta, Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Salnikow Konstantin, Costa Max
Ni(II) and Cu(II) binding with a 14-aminoacid sequence of Cap43 protein, TRSRSHTSEGTRSR.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2001, 85, 47-54
IF: 1.729

46. Kowalik-Jankowska Teresa, Leśniak Wojciech, Brasuń Justyna, Stasiak M., Leplawy Mirosław T.
Copper (II) complexes of deltakephalin and its analogues containing α-hydroxymethylserine.
Polyhedron, 2000, 19, 241-245
IF: 1.036

47. Kowalik-Jankowska Teresa, Ruta-Dolejsz Monika, Wiśniewska K., Łankiewicz L., Kozłowski Henryk
Copper(II) complexation by human and mouse fragments (11-16) of β-amyloid peptide.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2000, 4511-4519
IF: 2.502

48. Młynarz Piotr, Gaggelli Nicola, Panek Jarosław, Stasiak M., Valensin Gianni, Kowalik-Jankowska Teresa, Leplawy Mirosław T., Latajka Zdzisław, Kozłowski Henryk
How the α-hydroxymethylserine residue stabilizes oligopeptide complexes with nickel(II) and copper(II) ions.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2000, 7, 1033-1038
IF: 2.502
10.1039/a909354k

49. Zoroddu Maria Antonietta, Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Molinari Henriette, Salnikow Konstantin, Broday Limor, Costa Max
Interaction of Ni(II) and Cu(II) with a metal binding sequence of histone H4: AKRHRK, a model of the H4 tail.
Biochimica et Biophysica Acta-General Subjects, 2000, 1475, 163-168
IF: 2.59

50. Kowalik-Jankowska Teresa, Jasionowski M., Łankiewicz L.
Copper(II) complexation by pituitary adenylate cyclase activating polypeptide fragments.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1999, 76, 63-70
IF: 1.463

51. Młynarz Piotr, Kowalik-Jankowska Teresa, Stasiak M., Leplawy Mirosław T., Kozłowski Henryk
Impact of α-hydroxymethylserine (HmS) residue on the binding ability of histydyl residue in the HmS-His dipeptide towards CuII, NiII and ZnII .
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1999, 3673-3677
IF: 2.31

52. Młynarz Piotr, Bal Wojciech, Kowalik-Jankowska Teresa, Stasiak M., Leplawy Mirosław T., Kozłowski Henryk
Introduction of α-hydroxymethylserine residues in a peptide sequence results in the strongest, peptidic, albumin-like, copper(II) chelator known to date.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1999, 109-110
IF: 2.31

53. Ágoston C. G., Kowalik-Jankowska Teresa, Sóvágó I.
Potentiometric and NMR studies on palladium(II) complexes of oligoglycines and related ligands with non-co-ordinating side chains.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1999, 3295-3302
IF: 2.31

54. Kozłowski Henryk, Bal Wojciech, Dyba Marcin, Kowalik-Jankowska Teresa
Specific structure-stability relations in metallopeptides.
Coordination Chemistry Reviews, 1999, 184, 319-346
IF: 2.363

55. Kowalik-Jankowska Teresa, Stasiak M., Leplawy Mirosław T., Kozłowski Henryk
Effect of α-hydroxymethylserine residue on binding ability of oligopeptides to Cu2+ ions.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1997, 66, 193-196
IF: 1.342

56. Sliva Tatiana Yu., Kowalik-Jankowska Teresa, Amirkhanov Vladimir M., Głowiak Tadeusz, Onindo Ch. O., Fritsky Igor O., Kozłowski Henryk
Oxime analogs of amino acids and peptides are efficient ligands for NiII ions.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1997, 65, 287-294
IF: 1.342

57. Kowalik-Jankowska Teresa, Várnagy K., Świątek-Kozłowska Jolanta, Jon A., Sóvágó I., Sochacka E., Malkiewicz A., Spychała Jan, Kozłowski Henryk
Role of sulfur site in metal binding to thiopurine and thiopyrimidine nucleosides.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1997, 65, 257-262
IF: 1.342

58. Kowalik-Jankowska Teresa, Jasionowski M., Łankiewicz L., Kozłowski Henryk
Specific binding of Cu2+ and Ni2+ ions by thioamide analogs of tetraalanine.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1997, 66, 45-49
IF: 1.342

59. Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Stasiak M., Leplawy Mirosław T.
Impact of α-hydroxymethylserine residues on binding ability of dipeptides towards CuII ions.
Journal of Coordination Chemistry, 1996, 40, 113-120
IF: 0.859

60. Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Pawełczak K., Makowski Maciej
N-p-amino- and N-p-nitro-phenylsulfonyl derivatives of dipeptides a new family of ligands for copper(II). Potentiometric and spectroscopic studies.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 2729-2733
IF: 1.955

61. Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Pettit L. D., Pawełczak K., Makowski Maciej
Binding ability of N-para-amino-phenylsulfonyl derivatives of amino acids.Potentiometric and spectroscopic studies of Cu(II) complexes.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1995, 57, 183-190
IF: 1.399

62. Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Kociołek K., Leplawy Mirosław T., Micera Giovanni
Copper(II) and oxovanadium(IV) complexes of α-hydroxymethyl-serine.
Transition Metal Chemistry, 1995, 20, 23-25
IF: 0.476

63. Onindo Ch. O., Silva T. Yu., Kowalik-Jankowska Teresa, Fritsky Igor O., Buglyó P., Pettit L. D., Kozłowski Henryk, Kiss T.
Copper(II) co-ordination by oxime analogues of amino acids and peptides.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 3911-3915
IF: 1.955

64. Duda Anna M., Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Kupka Teobald
Histamine H2 antagonists: powerful ligands for copper(II). Reinterpretation of the famotidine-copper(II) system.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 2909-2913
IF: 1.955

65. Kowalik-Jankowska Teresa, Onindo Ch. O., Kozłowski Henryk, Pettit L. D., Lankiewicz L., Jasionowski M.
Specific binding of Cu(II) ions by leucine-enkephalin analogs.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1995, 60, 21-29
IF: 1.399

66. Kowalik-Jankowska Teresa, Kiss A., Sóvágó I., Kozłowski Henryk
Co-ordinating ability of N-terminal methionine, a residue with weakly co-ordinating side-chain.
Polish Journal of Chemistry, 1994, 68, 1093-101

67. Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk, Sóvágó I., Nawrot B., Sochacka E., Małkiewicz A. J.
Metal binding ability of hypermodified nucleosides of t-RNA. II Copper(II) complexes of uridine and thiouridine derivatives.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1994, 53, 49-56
IF: 1.478

68. Sóvágó I., Farkas Eniko, Bertalan C., Lebkiri A., Kowalik-Jankowska Teresa, Kozłowski Henryk
Copper(II) complexes of dipeptides containing aspartyl, glutamyl, and histidyl residues in the side chain.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1993, 51, 715-726
IF: 1.405

69. Kowalik-Jankowska Teresa, Várnagy K., Bartalan C.
Copper(II) complexes with oligopeptides containing serine, methionine or phenylalanine residues.
Journal of Chemical Research-S, 1993, 172-173
IF: 0.506

70. Kozłowski Henryk, Anouar A., Kowalik-Jankowska Teresa, Decock P., Świątek-Kozłowska Jolanta, Pettit L. D.
The binding ability of famotidine, the antiulcerogenic agent : ternary complexes with histidine and histamine with copper(II).
Inorganica Chimica Acta, 1993, 207, 223-226
IF: 1.343

71. Kozłowski Henryk, Kowalik-Jankowska Teresa, Anouar A., Decock P., Spychała Jan, Świątek J., Ganadu M. L.
Famotidine the new antiulcero-genic agent a potent ligand for metal ions.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1992, 48, 233-240
IF: 1.361