Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Adriana Miller
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Promotor
dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek
Telefon
+48 71 375 7226
Pokój
401b (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2018
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 7.857

Liczba publikacji: 2

1. Hecel Aleksandra, Ostrowska Małgorzata, Stokowa-Sołtys Kamila, Wątły Joanna, Dudek Dorota, Miller Adriana, Potocki Sławomir, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Domínguez-Martín Alicia, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc(II)—the overlooked éminence grise of chloroquine’s fight against COVID-19?
Pharmaceuticals, 2020, 13, 228/1-228/29
IF: 4.286
10.3390/ph13090228

2. Miller Adriana, Dudek Dorota, Potocki Sławomir, Czapor-Irzabek Hanna, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Pneumococcal histidine triads – involved not only in Zn2+, but also Ni2+ binding?
Metallomics, 2018, 10, 1631-1637
IF: 3.571
10.1039/c8mt00275d