Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Radosław Starosta
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7232
Pokój
702 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 1995, Dr 2000, Dr hab. 2014
Konsultacje
wtorek 13.00-15.00
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 136.947

Liczba publikacji: 46

1. Starosta Radosław, de Almeida Rodrigo F. M., Puchalska Małgorzata, Suchodolski Jakub, Derkacz Daria, Krasowska Anna
Anticandidal Cu(I) complexes with neocuproine and 1-(4-methoxyphenyl)piperazine based diphenylaminomethylphosphine: Is Cu-diimine moiety a pharmacophore?
Journal of Inorganic Biochemistry, 2023, 248, 112355/1-112355/10
IF: 3.9
10.1016/j.jinorgbio.2023.112355

2. Starosta Radosław, Santos Telma C., Dinis de Sousa Andreia F., Santos Maria Soledade, Corvo M. Luisa, Tomaz Ana Isabel, de Almeida Rodrigo F. M.
Assessing the role of membrane lipids in the action of ruthenium(III) anticancer compounds
Frontiers in Molecular Biosciences, 2023, 9, 1059116/1-1059116/21
IF: 5
10.3389/fmolb.2022.1059116

3. Starosta Radosław
Tris(aminomethyl)phosphines and Their Copper(I) (Pseudo)halide Complexes with Aromatic Diimines—A Critical Retrospection
Pharmaceuticals, 2023, 16, 766/1-766/19
IF: 4.6
10.3390/ph16050766

4. Ferretti Valeria, Matos Cristina P., Canelas Catarina, Pessoa João Costa, Tomaz Ana Isabel, Starosta Radosław, Correia Isabel, León Ignacio E.
New ternary Fe(III)-8-hydroxyquinoline–reduced Schiff base complexes as selective anticancer drug candidates
Journal of Inorganic Biochemistry, 2022, 236, 111961/1-111961/14
IF: 3.9
10.1016/j.jinorgbio.2022.111961

5. de Almeida Rodrigo F. M., Santos Tania C. B., da Silva Liana C., Suchodolski Jakub, Krasowska Anna, Stokowa-Sołtys Kamila, Puchalska Małgorzata, Starosta Radosław
NBD derived diphenyl(aminomethyl)phosphane : a new fluorescent dye for imaging of low pH regions and lipid membranes in living cells.
Dyes and Pigments, 2021, 184, 108771/1-108771/14
IF: 4.889
10.1016/j.dyepig.2020.108771

6. Starosta Radosław, Santos Filipa C., de Almeida Rodrigo F. M.
Human and bovine serum albumin time-resolved fluorescence : tryptophan and tyrosine contributions, effect of DMSO and rotational diffusion.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1221, 128805/1-128805/9
IF: 3.196
10.1016/j.molstruc.2020.128805

7. Starosta Radosław, de Almeida Rodrigo F. M.
Luminescence properties of the antifungal agent ketoconazole and its diphenylphosphane derivatives.
Journal of Luminescence, 2020, 220, 116956/1-116956/8
IF: 3.599
10.1016/j.jlumin.2019.116956

8. Starosta Radosław, de Almeida Rodrigo F. M., Puchalska Małgorzata, Białońska Agata, Panek Jarosław J., Jezierska Aneta, Szmigiel Ida, Suchodolski Jakub, Krasowska Anna
New anticandidal Cu(I) complexes with neocuproine and ketoconazole derived diphenyl(aminomethyl)phosphane : luminescence properties for detection in fungal cells.
Dalton Transactions, 2020, 49, 8528-8539
IF: 4.39
10.1039/d0dt01162b

9. de Almeida Rodrigo F. M., Santos Filipa C., Marycz Krzysztof, Alicka Michalina, Krasowska Anna, Suchodolski Jakub, Panek Jarosław J., Jezierska Aneta, Starosta Radosław
New diphenylphosphane derivatives of ketoconazole are promising antifungal agents.
Scientific Reports, 2019, 9, 16214/1-16214/14
IF: 3.998
10.1038/s41598-019-52525-7

10. Krupa Katarzyna, Lesiów Monika, Stokowa-Sołtys Kamila, Starosta Radosław, Ptaszyńska Natalia, Łęgowska Anna, Rolka Krzysztof, Wernecki Maciej, Cal Magdalena, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Copper(II) complexes with Fusobacterium nucleatum adhesin FadA : coordination pattern, physicochemical properties and reactivity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 189, 69-80
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.09.012

11. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka
Selective Cu(I) complex with phosphine-peptide (SarGly) conjugate contra breast cancer : synthesis, spectroscopic characterization and insight into cytotoxic action.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 186, 162-175
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.06.009

12. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Kołoczek Przemysław, Kyzioł Agnieszka
Ruthenium(II) piano stool coordination compounds with aminomethylphosphanes : synthesis, characterisation and preliminary biological study in vitro.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 170, 178-187
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.02.017

13. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Płotek Michał, de Almeida Rodrigo F. M., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Kyzioł Agnieszka
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part II: a first insight into the cytotoxic action mode.
Dalton Transactions, 2016, 45, 5052-5063
IF: 4.029
10.1039/C5DT04011F

14. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka, Płotek Michał, Puchalska Małgorzata, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
New copper(I) complexes bearing lomefloxacin motif : spectroscopic properties, in vitro cytotoxicity and interactions with DNA and human serum albumin.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 165, 25-35
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.09.015

15. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Kołoczek Przemysław, Dudek Karol, Kyzioł Agnieszka
Tertiary to secondary reduction of aminomethylphosphane derived from 1-ethylpiperazine as a result of its coordination to ruthenium(II) centre : the first insight into the nature of process.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1121, 104-110
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.05.053

16. Nagaj Justyna, Starosta Radosław, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Acid–base characterization, coordination properties towards copper(II) ions and DNA interaction studies of ribavirin, an antiviral drug.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2015, 142, 68-74
IF: 3.205
10.1016/j.jinorgbio.2014.09.019

17. Bykowska Aleksandra, Starosta Radosław, Jezierska Julia, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Coordination versatility of phosphine derivatives of fluoroquinolones. New CuI and CuII complexes and their interactions with DNA.
RSC Advances, 2015, 5, 80804-80815
IF: 3.289
10.1039/c5ra07483e

18. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part I – structures, spectroscopic properties and cytotoxicity.
Dalton Transactions, 2015, 44, 12688-12699
IF: 4.177
10.1039/c5dt01146a

19. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
New ruthenium(II) coordination compounds possessing bidentate aminomethylphosphane ligands : synthesis, characterization and preliminary biological study in vitro.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13969-13978
IF: 4.177
10.1039/c5dt01119a

20. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Guz-Regner Katarzyna, Bugla-Płoskońska Gabriela, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Phosphine derivatives of sparfloxacin- synthesis, structures and in vitro activity.
Journal of Molecular Structure, 2015, 1096, 55-63
IF: 1.78
10.1016/j.molstruc.2015.04.044

21. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Unexpected formation of [Ru(η5-C5H5)(PH{CH2N(CH2CH2)2O}2)(PPh3)2]BF4 – the first "piano-stool" ruthenium complex bearing a secondary aminomethylphosphane ligand.
RSC Advances, 2015, 5, 2952-2955
IF: 3.289
10.1039/C4RA13037E

22. Bykowska Aleksandra, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Ciunik Zbigniew, Kyzioł Agnieszka, Guz-Regner Katarzyna, Bugla-Płoskońska Gabriela, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Phosphine derivatives of ciprofloxacin and norfloxacin, a new class of potential therapeutic agents.
New Journal of Chemistry, 2014, 38, 1062-1071
IF: 3.086
10.1039/c3nj01243c

23. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata
Solid state luminescence of CuI and CuNCS complexes with phenanthrolines and a new tris (aminomethyl) phosphine derived from N-methyl-2-phenylethanamine.
Journal of Luminescence, 2014, 145, 430-437
IF: 2.719
10.1016/j.jlumin.2013.07.015

24. Płotek Michał, Starosta Radosław, Nitek Wojciech, Komarnicka Urszula K., Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
Synthesis and characterization of copper(I) coordination compounds with (1-(2-pyridylazo)-2-naphthol) and (4-(2-pyridylazo)resorcinol).
Polyhedron, 2014, 68, 357-364
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2013.11.004

25. Starosta Radosław, Brzuszkiewicz Anna, Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Bażanów Barbara, Florek Magdalena, Gadzała Łukasz, Jackulak Natalia, Król Jarosław, Marycz Krzysztof
A novel copper(I) complex, [CuI(2,2'-biquinoline)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]-synthesis, characterisation and comparative studies on biological activity.
Polyhedron, 2013, 50, 481-489
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.11.033

26. Starosta Radosław, Bykowska Aleksandra, Kyzioł Agnieszka, Płotek Michał, Florek Magdalena, Król Jarosław, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and aminomethylphosphines derived from morpholine and thiomorpholine -in vitro cytotoxic and antimicrobial activity and the interactions with DNA and serum albumins.
Chemical Biology and Drug Design, 2013, 82, 579-586
IF: 2.507
10.1111/cbdd.12187

27. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata
Luminescent copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and a novel bulky tris (aminomethyl) phosphine derived from 2-piperazinopyridine.
Journal of Luminescence, 2013, 143, 137-144
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.04.050

28. Bykowska Aleksandra, Starosta Radosław, Brzuszkiewicz Anna, Bażanów Barbara, Florek Magdalena, Jackulak Natalia, Król Jarosław, Grzesiak Jakub, Kaliński Krzysztof, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Synthesis, properties and biological activity of a novel phosphines ligand derived from ciprofloxacin.
Polyhedron, 2013, 60, 23-29
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2013.04.059

29. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Sobczyk Marcin, Barys Maciej
Laser induced multi-component luminescence of [CuNCS(1,10-phen)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]–the first example of CuNCS complexes with diimines and tris(aminomethyl)phosphanes.
Journal of Luminescence, 2012, 132, 1842-1847
IF: 2.144
10.1016/j.jlumin.2012.03.015

30. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata, Barys Maciej
Solid state luminescence of copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and aminomethylphosphanes derived from morpholine and thiomorpholine.
New Journal of Chemistry, 2012, 36, 1673-1683
IF: 2.966
10.1039/C2NJ40229G

31. Nagaj Justyna, Starosta Radosław, Szczepanik Wojciech, Barys Maciej, Młynarz Piotr, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
The Cu(II)-fluconazole complex revisited. Part I: structural characteristics of the system.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2012, 106, 23-31
IF: 3.197
10.1016/j.jinorgbio.2011.09.014

32. Wrońska Magdalena P., Wrzesiński Jan, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Szczepanik Wojciech, Starosta Radosław, Barys Maciej, Ciunik Zbigniew, Ciesiołka Jerzy
The impact of isomers of hemiaminal-1,2,4-triazole conjugates differently substituted in the phenyl ring and their Cu2+ complexes on the catalytic activity of the antigenomic delta ribozyme.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2012, 108, 62-68
IF: 3.197
10.1016/j.jinorgbio.2011.12.012

33. Starosta Radosław, Stokowa Kamila, Florek Magdalena, Król Jarosław, Chwiłkowska A., Kulbacka Julita, Saczko J., Skała Jacek, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Biological activity and structure dependent properties of cuprous iodide complexes with phenanthrolines and water soluble tris (aminomethyl) phosphanes.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2011, 105, 1102-1108
IF: 3.354
10.1016/j.jinorgbio.2011.05.007

34. Starosta Radosław, Bykowska Aleksandra, Barys Maciej, Wieliczko A. K., Staroniewicz Zdzisław, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Novel complexes of tris(aminomethyl)phosphanes with platinum(II) : structural, spectroscopic, DFT and biological activity studies.
Polyhedron, 2011, 30, 2914-2921
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.08.027

35. Starosta Radosław, Puchalska Małgorzata, Cybińska Joanna, Barys Maciej, Mudring Anja-Verena
Structures, electronic properties and solid state luminescence of Cu(I) iodide complexes with 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline and aliphatic aminomethylphosphines or triphenylphosphine.
Dalton Transactions, 2011, 40, 2459-2468
IF: 3.838
10.1039/C0DT01284J

36. Starosta Radosław, Bażanów Barbara, Barszczewski W.
Chalcogenides of the aminomethylphosphines derived from 1-methylpiperazine, 1-ethylpiperazine and morpholine: NMR, DFT and structural studies for determination of electronic and steric properties of the phosphines.
Dalton Transactions, 2010, 39, 7547-7555
IF: 3.647
10.1039/C0DT00037J

37. Starosta Radosław, Florek Magdalena, Król Jarosław, Puchalska Małgorzata, Kochel Andrzej
Copper(I) iodide complexes containing new aliphatic aminophosphine ligands and diimines—luminescent properties and antibacterial activity.
New Journal of Chemistry, 2010, 34, 1441-1449
IF: 2.631
10.1039/B9NJ00636B

38. Ćwikowska Magdalena, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Chojnacki Henryk, Wilczok Adam, Ułaszewski Stanisław
Dinuclear Rh(II) complexes with one polypyridyl ligand, structure, properties and antitumor activity.
Inorganica Chimica Acta, 2010, 363, 2401-2408
IF: 1.899
10.1016/j.ica.2010.03.061

39. Dawid Urszula, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław
Structure and properties of 2,2'-bipyridine-3,3',6,6'-tetracarboxylic acid and its iron(II) and cobalt(II) complexes.
Dalton Transactions, 2009, 3348-3353
IF: 4.081
10.1039/b820474h

40. Starosta Radosław, Pruchnik Florian P., Ciunik Zbigniew
Carboxylatodirhodium(II) complexes with orthometallated tris(p-methoxyphenyl)phosphine and their reactions with pyrazole and imidazole.
Polyhedron, 2006, 25, 1994-2006
IF: 1.843
10.1016/j.poly.2005.12.018

41. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Ciunik Zbigniew, Opolski Adam, Wietrzyk Joanna, Wojdat E., Duś Danuta
Tetraacetatodirhodium(II) complexes with tris(methoxyphenyl)phosphines, their reactivity, structure, and antitumor activity.
Canadian Journal of Chemistry, 2001, 79, 868-877
IF: 1.144
10.1139/v01-080

42. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Kowalska Maria W., Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Kowalski Andrzej
Molecular structure and properties of the rhodium(II) complexes with chemilabile ether-phosphine ligands P(2-MeOC6H4)3 and P(2,6-(MeO)2C6H3)3.
Journal of Organometallic Chemistry, 2000, 597, 20-28
IF: 1.632
10.1016/S0022-328X(99)00529-X

43. Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław
Infinite sheet structure of disodium tetra-μ-acetato-dichloro dirhodate(II) tetrahydrate.
Transition Metal Chemistry, 1999, 24, 100-103
IF: 0.825
10.1023/A:1006941000717

44. Gałdecki Zdzisław, Gałdecka Ewa, Kowalski Andrzej, Pruchnik Florian P., Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Starosta Radosław
Structure of three selected dirhodium(II) and cobalt(II) phosphane complexes.
Polish Journal of Chemistry, 1999, 73, 859-872
IF: 0.595

45. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Smoleński Piotr, Shestakova E., Lahuerta P.
Orthometallation of tris(3-sodium sulfonatophenyl)phosphine with dirhodium(II) acetate.
Organometallics, 1998, 17, 3684-3689
IF: 3.471
10.1021/om9800703

46. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Lis Tadeusz, Lahuerta P.
Orthometallation reactions of tris(p-methoxyphenyl)phosphine with dirhodium(II) tetraacetate.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 568, 177-183
IF: 1.612
10.1016/S0022-328X(98)00838-9