Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-7a Zespół Chemii Biomateriałów

Kierownik: dr hab. Łukasz John, prof. UWr

www.facebook.com/BiomaterChemGroupwww.instagram.com/biomaterialsgroup/