Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Łukasz John
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7008
Pokój
1052 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2004, Dr 2008, Dr hab. 2018
Konsultacje
Środa: 14:30 - 16:30
Strona internetowa
.
Zainteresowania naukowe
Chemia materiałów hybrydowych i polimerów funkcjonalnych. Prekursory molekularne dla złożonych materiałów tlenkowych. Chemia związków krzemoorganicznych i metaloorganicznych.Chemia związków koordynacyjnych. Biomateriały hybrydowe na bazie przenikających się sieci krzemoorganicznych i polimerowych.
Inne funkcje
Opiekun Koła Naukowego Chemików "Jeż"Opiekun studentów: I stopień III rok chemii medycznejZ-ca kierownika Studiów Podyplomowych "Analityka i Diagnostyka Chemiczna"Członek Wydziałowej Komisji WyborczejCzłonek Wydziałowej Komisji "Dobra Kadra"
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 139.542

Liczba publikacji: 29

1. Woźniak Michał J., Chlanda Adrian, Oberbek Przemysław, Heljak Marcin, Czarnecka Katarzyna, Janeta Mateusz, John Łukasz
Binary bioactive glass composite scaffolds for bone tissue engineering : structure and mechanical properties in micro and nano scale : a preliminary study.
Micron, 2019, 119, 64-71
IF: 1.53
10.1016/j.micron.2018.12.006

2. Chlanda Adrian, Oberbek Przemysław, Heljak Marcin, Kijeńska-Gawrońska Ewa, Bolek Tomasz, Gloc Michał, John Łukasz, Janeta Mateusz, Woźniak Michał J.
Fabrication, multi-scale characterization and in-vitro evaluation of porous hybrid bioactive glass polymer-coated scaffolds for bone tissue engineering.
Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2019, 94, 516-523
IF: 4.959
10.1016/j.msec.2018.09.062

3. John Łukasz
Selected developments and medical applications of organic–inorganic hybrid biomaterials based on functionalized spherosilicates.
Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2018, 88, 172-181
IF: 4.959
10.1016/j.msec.2018.02.007

4. John Łukasz, Janeta Mateusz, Szafert Sławomir
Synthesis of cubic spherosilicates for self-assembled organic-inorganic biohybrids based on functionalized methacrylates.
New Journal of Chemistry, 2018, 42, 39-47
IF: 3.069
10.1039/C7NJ02533E

5. John Łukasz, Janeta Mateusz, Szafert Sławomir
Designing of macroporous magnetic bioscaffold based on functionalized methacrylate network covered by hydroxyapatites and doped with nano-MgFe2O4 for potential cancer hyperthermia therapy.
Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2017, 78, 901-911
IF: 5.08
10.1016/j.msec.2017.04.133

6. John Łukasz, Malik Mariola A., Janeta Mateusz, Szafert Sławomir
First step towards a model system of the drug delivery network based on amide-POSS nanocarriers.
RSC Advances, 2017, 7, 8394-8401
IF: 2.936
10.1039/c6ra26330e

7. Jędrzkiewicz Dawid, Adamus Grażyna, Kwiecień Michał, John Łukasz, Ejfler Jolanta
Lactide as the playmaker of the ROP game: theoretical and experimental investigation of ring-opening polymerization of lactide initiated by aminonaphtholate zinc complexes.
Inorganic Chemistry, 2017, 56, 1349-1365
IF: 4.7
10.1021/acs.inorgchem.6b02439

8. Drąg-Jarząbek Anna, John Łukasz, Petrus Rafał, Kosińska-Klähn Magdalena, Sobota Piotr
Alkaline earth metal zirconate perovskites MZrO3 (M = Ba2+, Sr2+, Ca2+) derived from molecular precursors and doped with Eu3+ ions.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 4780-4788
IF: 5.317
10.1002/chem.201504846

9. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Lis Tadeusz, Szafert Sławomir
Multifunctional imine-POSS as uncommon 3D nanobuilding blocks for supramolecular hybrid materials : synthesis, structural characterization, and properties.
Dalton Transactions, 2016, 45, 12312-12321
IF: 4.029
10.1039/C6DT02134D

10. John Łukasz, Podgórska Marta, Nedelec Jean-Marie, Cwynar-Zając Łucja, Dzięgiel Piotr
Strontium-doped organic-inorganic hybrids towards three-dimensional scaffolds for osteogenic cells.
Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2016, 68, 117-127
IF: 4.164
10.1016/j.msec.2016.05.105

11. John Łukasz, Janeta Mateusz, Rajczakowska M., Ejfler Jolanta, Łydżba D., Szafert Sławomir
Synthesis and microstructural properties of the scaffold based on a 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate-POSS hybrid towards potential tissue engineering applications.
RSC Advances, 2016, 6, 66037-66047
IF: 3.108
10.1039/C6RA10364B

12. Sobota Piotr, Utko Józef, Lis Tadeusz, John Łukasz, Petrus Rafał, Drąg-Jarząbek Anna
Unexpected reactions between Ziegler-Natta catalyst components and structural characterization of resulting intermediates.
Inorganic Chemistry, 2016, 55, 4636-4642
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.6b00489

13. Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, John Łukasz, Szafert Sławomir
Zebra reaction or the recipe for the synthesis of heterodimeric zinc complexes.
Dalton Transactions, 2016, 45, 2829-2838
IF: 4.029
10.1039/C5DT03883A

14. Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, Gulia Nurbey, John Łukasz, Szafert Sławomir
Designing ancillary ligands for heteroleptic/homoleptic zinc complex formation: synthesis, structures and application in ROP of lactides.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13700-13715
IF: 4.177
10.1039/c5dt01553g

15. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
Novel organic-inorganic hybrids based on T8 and T10 silsesquioxanes: synthesis, cage-rearrangement and properties.
RSC Advances, 2015, 5, 72340-72351
IF: 3.289
10.1039/C5RA10136K

16. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
High-yield synthesis of amido-functionalized polyoctahedral oligomeric silsesquioxanes by using acyl chlorides.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 15966-15974
IF: 5.731
10.1002/chem.201404153

17. John Łukasz, Sobota Piotr
Synthesis of heterometallic compounds with uncommon combinations of elements for oxide nanomaterials using organometallics.
Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 470-481
IF: 22.323
10.1021/ar400153q

18. Kosińska-Klähn Magdalena, John Łukasz, Drąg-Jarząbek Anna, Utko Józef, Petrus Rafał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Transformation of barium–titanium chloro–alkoxide compound to BaTiO3 nanoparticles by BaCl2 elimination.
Inorganic Chemistry, 2014, 53, 1630-1636
IF: 4.762
10.1021/ic402987n

19. John Łukasz, Bałtrukiewicz Marta, Sobota Piotr, Brykner Renata, Cwynar-Zając Łucja, Dzięgiel Piotr
Non-cytotoxic organic-inorganic hybrid bioscaffolds : an efficient bedding for rapid growth of bone-like apatite and cell proliferation.
Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2012, 32, 1849-1858
IF: 2.404
10.1016/j.msec.2012.05.002

20. John Łukasz, Kosińska-Klähn Magdalena, Jerzykiewicz Lucjan B., Kępiński L., Sobota Piotr
Synthesis of functionalized materials using aryloxo-organometallic compounds toward spinel-like MM'2O4 (M=Ba2+, Sr2+ ; M'=In3+, Al3+) double oxides.
Inorganic Chemistry, 2012, 51, 9820-9832
IF: 4.593
10.1021/ic301218v

21. Drąg-Jarząbek Anna, Kosińska Magdalena, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Synthesis and structural characterization of a new molecular precursor for BaHfO3: a simple approach to Eu-based phosphors.
Chemistry of Materials, 2011, 23, 4212-4219
IF: 7.286
10.1021/cm201553j

22. Jallot E., Lao J., John Łukasz, Soulié J., Moretto P., Nedelec Jean-Marie
Imaging physicochemical reactions occurring at the pore surface in binary bioactive glass foams by micro ion beam analysis.
ACS Applied Materials and Interfaces, 2010, 2, 1737-1742
IF: 2.925
10.1021/am1002316

23. Sobota Piotr, Drąg-Jarząbek Anna, John Łukasz, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B., Duczmal Marek
Cyclopentadienyl/alkoxo ligand exchange in group 4 metallocenes: a convenient route to heterometallic species.
Inorganic Chemistry, 2009, 48, 6584-6593
IF: 4.657

24. John Łukasz, Utko Józef, Szafert Sławomir, Jerzykiewicz Lucjan B., Kępiński L., Sobota Piotr
Synthesis and characterization of mixed-metal aryloxo-organometallic precursors for oxide-ceramic materials.
Chemistry of Materials, 2008, 20, 4231-4239
IF: 5.046

25. Sobota Piotr, Utko Józef, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Drąg-Jarząbek Anna
Unexpected cyclopentadienyl/alkoxo ligand exchange in titano- and zirconocene. New opportunities.
Inorganic Chemistry, 2008, 47, 7939-7941
IF: 4.147

26. Szafert Sławomir, John Łukasz, Sobota Piotr
Well-defined polynuclear heterobimetallic complexes as precursors for ceramic and magnetic materials.
Dalton Transactions, 2008, 6509-6520
IF: 3.58

27. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, John Łukasz, Duczmal Marek, Sobota Piotr
Titanium-manganese compound with a chiral Mn3Ti center.
Inorganic Chemistry, 2007, 46, 9024-9026
IF: 4.123

28. Utko Józef, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Deoligomerization by cocomplexation: syntheses and structures of aluminium-calcium alkoxides and aryloxides.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 5302-5306
IF: 3.911

29. John Łukasz, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Structural characterization of a methylaluminoxane (MAO)–magnesium dichloride cluster: model of MAO grafted onto a MgCl2 support.
Inorganic Chemistry, 2005, 44, 9131-9133
IF: 3.851