Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-13 Zakład Technologii Chemicznej

Kierownik: dr hab. Jolanta Ejfler