Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Jolanta Ejfler
Stanowisko

profesor nadzwyczajny

Telefon
+48 71 375 7310
Pokój
1053 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1997, Dr 1994, Dr hab. 2010
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 94.964

Liczba publikacji: 33

1. Lorkowski Jan, Żak Patrycja, Kubicki Maciej, Pietraszuk Cezary, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
Dimeric palladium 1,2,3-triazol-5-ylidene complexes : synthesis, structure, reactivity and catalytic properties in Suzuki coupling.
New Journal of Chemistry, 2018, 42, 10134-10141
IF: 3.269
10.1039/c8nj00981c

2. Jędrzkiewicz Dawid, Kantorska Danuta Maria, Wojtaszak Jakub, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
DFT calculations as a ligand toolbox for the synthesis of active initiators for ROP of cyclic esters.
Dalton Transactions, 2017, 46, 4929-4942
IF: 4.029
10.1039/c7dt00394c

3. Jędrzkiewicz Dawid, Adamus Grażyna, Kwiecień Michał, John Łukasz, Ejfler Jolanta
Lactide as the playmaker of the ROP game: theoretical and experimental investigation of ring-opening polymerization of lactide initiated by aminonaphtholate zinc complexes.
Inorganic Chemistry, 2017, 56, 1349-1365
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.6b02439

4. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Lis Tadeusz, Szafert Sławomir
Multifunctional imine-POSS as uncommon 3D nanobuilding blocks for supramolecular hybrid materials : synthesis, structural characterization, and properties.
Dalton Transactions, 2016, 45, 12312-12321
IF: 4.029
10.1039/C6DT02134D

5. John Łukasz, Janeta Mateusz, Rajczakowska M., Ejfler Jolanta, Łydżba D., Szafert Sławomir
Synthesis and microstructural properties of the scaffold based on a 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate-POSS hybrid towards potential tissue engineering applications.
RSC Advances, 2016, 6, 66037-66047
IF: 3.108
10.1039/C6RA10364B

6. Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, John Łukasz, Szafert Sławomir
Zebra reaction or the recipe for the synthesis of heterodimeric zinc complexes.
Dalton Transactions, 2016, 45, 2829-2838
IF: 4.029
10.1039/C5DT03883A

7. Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, Gulia Nurbey, John Łukasz, Szafert Sławomir
Designing ancillary ligands for heteroleptic/homoleptic zinc complex formation: synthesis, structures and application in ROP of lactides.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13700-13715
IF: 4.177
10.1039/c5dt01553g

8. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
Novel organic-inorganic hybrids based on T8 and T10 silsesquioxanes: synthesis, cage-rearrangement and properties.
RSC Advances, 2015, 5, 72340-72351
IF: 3.289
10.1039/C5RA10136K

9. Jędrzkiewicz Dawid, Czeluśniak Izabela, Wierzejewska Maria, Szafert Sławomir, Ejfler Jolanta
Well-controlled, zinc-catalyzed synthesis of low molecular weight oligolactides by ring opening reaction.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 396, 155-163
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2014.10.007

10. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
High-yield synthesis of amido-functionalized polyoctahedral oligomeric silsesquioxanes by using acyl chlorides.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 15966-15974
IF: 5.731
10.1002/chem.201404153

11. Wojtaszak Jakub, Mierzwicki Krzysztof, Szafert Sławomir, Gulia Nurbey, Ejfler Jolanta
Homoleptic aminophenolates of Zn, Mg and Ca. Synthesis, structure, DFT studies and polymerization activity in ROP of lactides.
Dalton Transactions, 2014, 43, 2424-2436
IF: 4.197
10.1039/c3dt52868e

12. Gulia Nurbey, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
Macromolecular polyyne-containing benzoxazines for cross-linked polymerization.
Tetrahedron Letters, 2012, 53, 5471-5474
IF: 2.397

13. Grala Agnieszka, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Chemoselective alcoholysis of lactide mediated by a magnesium catalyst: an efficient route to alkyl lactyllactate.
Dalton Transactions, 2011, 40, 4042-4044
IF: 3.838

14. Ejfler Jolanta, Krauzy-Dziedzic Katarzyna, Szafert Sławomir, Jerzykiewicz Lucjan, Sobota Piotr
Synthesis, characterization, and catalytic studies of (aryloxido)magnesium complexes.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 3602-3609
IF: 2.91

15. Ejfler Jolanta, Krauzy-Dziedzic Katarzyna, Szafert Sławomir, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Novel chiral and achiral benzoxazine monomers and their thermal polymerization.
Macromolecules, 2009, 42, 4008-4015
IF: 4.539

16. Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Mierzwicki Krzysztof, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Homo- and heteroleptic zinc aminophenolates as initiators for lactide polymerization.
Dalton Transactions, 2008, 6556-6562
IF: 3.58

17. Krauzy-Dziedzic Katarzyna, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Sobota Piotr
Titanium and zirconium benzofuranoxides : crystal structures and catalytic properties.
Dalton Transactions, 2008, 2620-2626
IF: 3.58

18. Utko Józef, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Deoligomerization by cocomplexation: syntheses and structures of aluminium-calcium alkoxides and aryloxides.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 5302-5306
IF: 3.911

19. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Titanium complexes supported by bis(aryloxo) ligand: structure and lactide polymerization activities.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2006, 257, 105-111
IF: 2.511

20. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Highly efficient magnesium initiators for lactide polymerization.
Dalton Transactions, 2005, 2047-2050
IF: 3.003

21. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Hojniak Marek, Sobota Piotr
The influence of cocatalysts on phenylacetylene oligo-and polymerization.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 224, 93-96
IF: 2.316

22. Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Jiao H., Sobota Piotr
Syntheses of new hexacoordinate germanium(IV) complexes. Crystal structures and properties of [GeCl4(TMEDA)] and [GeCl2(N3)2(TMEDA)].
New Journal of Chemistry, 2002, 26, 803-805
IF: 2.06

23. Sobota Piotr, Przybylak Szymon, Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B.
Synthesis and structural characterization of magnesium and titanium siloxanes.
Inorganica Chimica Acta, 2002, 334, 159-164
IF: 1.566

24. Sobota Piotr, Utko Józef, Sztajnowska Katarzyna, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B.
Polynuclear magnesium and magnesium-titanium species. Syntheses and crystal structures of [Mg43η2-ddbfo)2(μ,η2-ddbfo)2(μ,η1-ddbfo)21-ddbfo)2],[Mg43-OMe)2(μ,η2-ddbfo)2(μ,η1-ddbfo)21-ddbfo)2(CH3OH)5], and [Mg432-thffo)2(μ,η2-thffo)2(μ,η1-thffo)2{μ-OTi(DIPP)3}2] aggregates.
Inorganic Chemistry, 2000, 39, 235-239
IF: 2.712

25. Sobota Piotr, Utko Józef, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B.
Syntheses and molecular structures of [Mg4(THFFO)6(OSiPh3)2] and [Al3Mg(μ3-O)(THFFO)3(Me)6] relevant to Ziegler-Natta catalyst intermediates (THFFO = 2-tetrahydrofurfuroxide).
Organometallics, 2000, 19, 4929-4931
IF: 3.169

26. Szczegot Krzysztof, Sibelska-Wiercigroch I., Ejfler Jolanta, Flisak Z.
Titanium-magnesium catalysts containing tetrahydrofuran and ethyl acetate for ethylene polymerization.
Polimery, 2000, 45, 344-348
IF: 0.332

27. Szczegot Krzysztof, Ejfler Jolanta, Sibelska-Wiercigroch I.
Ethylene polymerization on vanadium-magnesium catalysts activated with organoaluminium compounds.(Pol.).
Polimery, 1996, 41, 406-411

28. Sobota Piotr, Fritsky Igor O., Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Głowiak Tadeusz
The crystal structures and properties of [VCl3(THF)2(H2O)] and VCl3(THF)2(H2O)]· THF.
Polyhedron, 1996, 15, 381-384
IF: 1.324

29. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Głowiak Tadeusz, Fritsky Igor O., Szczegot Krzysztof
Synthesis and characterization of new di- and tetra-meric vanadium intermediates of olefin polymerization catalysts. Crystal structure of [V2(μ-Cl)2Cl4(MeCO2Et)4] and [{VOCl2[CH2(CO2Et)2]}4]· 2CH2Cl2.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 1727-1732
IF: 1.955

30. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Szczegot Krzysztof, Sawka-Dobrowolska Wanda
New intermediates for the synthesis of olefin polymerization catalysts: the complexes [M2(μ-Cl)2Cl4(thf)4] (M = Ti or V, thf = tetrahydrofuran) : crystal structures and properties.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1993, 2353-2357
IF: 1.966

31. Lis Tadeusz, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Sobota Andrzej
The crystal structure of cis and trans isomers of [TiCl4(thf)2].
Polish Journal of Chemistry, 1992, 66, 93-99

32. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Lis Tadeusz
Di-μ-chloro-tetrachlorobis(diethyl o-phthalate)dititanium(III), a new intermediate for the synthesis of titanium(III) compounds: crystal structure and properties.
Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 410, 149-157
IF: 1.539

33. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Płuziński Tadeusz, Lis Tadeusz
The formation of molecular compounds in the reaction between [MgCl2(THF)2] and [MoCl3O(THF)2]. Crystal structure of [{MoCl4O(THF)}2Mg(THF)4]·CH2Cl2.
Polyhedron, 1991, 10, 2457-2461
IF: 1.083