Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-10 Pracownia Technologii Chemicznej

Telefon +48 71 375 7321

Kierownik: dr Aleksandra Marszałek-Harych