Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-5 Zakład Chemii Fizycznej

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Pracownicy


Pracownicy emerytowani