Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-5 Zakład Chemii Fizycznej

Kierownik: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr

Pracownicy


Pracownicy emerytowani