Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr inż.
Imię i nazwisko
Marta Gordel-Wójcik
Stanowisko

adiunkt

User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2011, Dr 2016
Konsultacje
pokój: 607 (budynek A), 513 (budynek A)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 71.267

Liczba publikacji: 19

1. Chorobiński Mateusz, Śmiałek Paulina, Gordel-Wójcik Marta, Petrusevich Elizaveta F., Zych Eugeniusz, Plażuk Damian, Skowronski Lukasz, Jędrzejewska Beata
Photophysical and optical properties of 4-(4'-(diphenylamino)benzylidene)-2-phenyloxazol-5(4H)-ones induced by the peripheral substituent
Journal of Luminescence, 2023, 255, 119584/1-119584/13
IF: 3.6
10.1016/j.jlumin.2022.119584

2. Gordel-Wójcik Marta, Nyk Marcin, Śmiałek Paulina, Petrusevich Elizaveta F., Bartkowiak Wojciech, Samoć Marek, Jędrzejewska Beata
Linear and nonlinear absorption properties of hemicyanine dyes containing 5-(4H)-oxazolone as heterocyclic ring.
Dyes and Pigments, 2022, 208, 110772/1-110772/7
IF: 4.5
10.1016/j.dyepig.2022.110772

3. Gordel-Wójcik Marta, Piela Katarzyna, Kołkowski Radosław
Monitoring the gold nanoshell growth mechanism: stabilizing and destabilizing effects of PEG-SH molecules.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24, 5700-5709
IF: 3.3
10.1039/d2cp00239f

4. Gordel-Wójcik Marta, Nyk Marcin, Bajorek Agnieszka, Zych Eugeniusz, Samoć Marek, Jędrzejewska Beata
Synthesis and optical properties of linear and branched styrylpyridinium dyes in different environments
Journal of Molecular Liquids, 2022, 356, 119007/1-119007/14
IF: 6
10.1016/j.molliq.2022.119007

5. Kinastowska Karolina, Piela Katarzyna, Gordel Marta, Żak Andrzej, Kołkowski Radosław, Samoć Marek
Gold nanoparticle-decorated graphene as a nonlinear optical material in the visible and near-infrared spectral range
Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20, 18862-18872
IF: 3.567
10.1039/c8cp02439a

6. Jędrzejewska Beata, Gordel Marta, Szeremeta Janusz, Grela Izabela, Samoć Marek
Photostability of push-pull phenanthroimidazole derivative upon one- and two-photon excitation
Dyes and Pigments, 2017, 136, 150-160
IF: 3.767
10.1016/j.dyepig.2016.08.046

7. Jędrzejewska Beata, Gordel Marta, Szeremeta Janusz, Kaczorowska Małgorzata A., Józefowicz Marek, Samoć Marek
One- and two-photon-induced isomerization of styryl compounds possessing A-π-A′ structure
Dyes and Pigments, 2016, 132, 237-247
IF: 3.473
10.1016/j.dyepig.2016.05.001

8. Wielgus Małgorzata, Gordel Marta, Samoć Marek, Bartkowiak Wojciech
Solvent effects on the optical properties of PEG-SH and CTAB capped gold nanorods
Acta Physica Polonica A, 2016, 130, 1380-1384
IF: 0.469
10.12693/aphyspola.130.1380

9. Brach Katarzyna, Matczyszyn Katarzyna, Olesiak-Bańska Joanna, Gordel Marta, Samoć Marek
Stabilization of DNA liquid crystals on doping with gold nanorods
Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 7278-7283
IF: 4.123
10.1039/c5cp07026k

10. Gordel Marta, Piela Katarzyna, Kołkowski Radosław, Koźlecki Tomasz, Buckle Malcolm, Samoć Marek
End-to-end self-assembly of gold nanorods in isopropanol solution: experimental and theoretical studies
Journal of Nanoparticle Research, 2015, 17, 477/1-477/12
IF: 2.101
10.1007/s11051-015-3285-x

11. Jędrzejewska Beata, Gordel Marta, Szeremeta Janusz, Krawczyk Przemysław, Samoć Marek
Synthesis and linear and nonlinear optical properties of three push–pull oxazol-5(4H)-one compounds
Journal of Organic Chemistry, 2015, 80, 9641-9651
IF: 4.785
10.1021/acs.joc.5b01636

12. Gordel Marta, Kołkowski Radosław, Olesiak-Bańska Joanna, Matczyszyn Katarzyna, Buckle Malcolm, Samoć Marek
Z-scan studies of nonlinear optical properties of colloidal gold nanorods and nanoshells
Journal of Nanophotonics, 2015, 9, 093797
IF: 1.488
10.1117/1.jnp.9.093797

13. Gordel Marta, Olesiak-Bańska Joanna, Matczyszyn Katarzyna, Nogues Claude, Buckle Malcolm, Samoć Marek
Post-synthesis reshaping of gold nanorods using a femtosecond laser
Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 71-78
IF: 4.493
10.1039/c3cp53457j

14. Gordel Marta, Olesiak-Bańska Joanna, Kołkowski Radosław, Matczyszyn Katarzyna, Buckle Malcolm, Samoć Marek
Shell-thickness-dependent nonlinear optical properties of colloidal gold nanoshells
Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7239-7246
IF: 4.696
10.1039/c4tc01210k

15. Jędrzejewska Beata, Krawczyk Przemysław, Gordel Marta, Samoć Marek
Synthesis and photophysical properties of two-photon chromophores containing 1H-benzimidazole residue
Dyes and Pigments, 2014, 111, 162-175
IF: 3.966
10.1016/j.dyepig.2014.06.007

16. Olesiak-Bańska Joanna, Gordel Marta, Matczyszyn Katarzyna, Shynkar Vasyl V., Zyss Joseph, Samoć Marek
Gold nanorods as multifunctional probes in a liquid crystalline DNA matrix
Nanoscale, 2013, 5, 10975-10981
IF: 6.739
10.1039/c3nr03319h

17. Jędrzejewska Beata, Krawczyk Przemysław, Pietrzak Marek, Gordel Marta, Matczyszyn Katarzyna, Samoć Marek, Cysewski Piotr
Styryl dye possessing donor-π-acceptor structure : synthesis, spectroscopic and computational studies
Dyes and Pigments, 2013, 99, 673-685
IF: 3.468
10.1016/j.dyepig.2013.06.008

18. Wawrzynczyk Dominika, Bednarkiewicz Artur, Nyk Marcin, Gordel Marta, Stręk Wiesław, Samoć Marek
Modulation of up-conversion luminescence of lanthanide(III) ion co-doped NaYF4 nanoparticles using gold nanorods
Optical Materials, 2012, 34, 1708-1712
IF: 1.918
10.1016/j.optmat.2012.02.022

19. Olesiak-Bańska Joanna, Gordel Marta, Kołkowski Radosław, Matczyszyn Katarzyna, Samoć Marek
Third-order nonlinear optical properties of colloidal gold nanorods
Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 13731-13737
IF: 4.814
10.1021/jp301821p