Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-5 Zakład Chemii Fizycznej

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Jakubas