University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZD-5 Department of Physical Chemistry

Head: Dr. Kazimierz Orzechowski, D.Sc.