University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZD-5 Department of Physical Chemistry

Head: Prof. Kazimierz Orzechowski, D.Sc.

Workers


Retired employees