Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-11a Zespół Materiałów Luminescencyjnych

Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych