Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Lesiów
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7273
Pokój
112 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2015
Konsultacje
pok. 112, 8:00-10:00
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 51.282

Liczba publikacji: 13

1. Komarnicka Urszula K., Pucelik Barbara, Wojtala Daria, Lesiów Monika K., Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
Evaluation of anticancer activity in vitro of a stable copper(I) complex with phosphine-peptide conjugate
Scientific Reports, 2021, 11, 23943/1-23943/17
IF: 4.379
10.1038/s41598-021-03352-2

2. Antkowiak Michał, Majee Mithun Chandra, Maity Manoranjan, Mondal Dhrubajyoti, Kaj Michalina, Lesiów Monika, Bieńko Alina, Kronik Leeor, Chaudhury Muktimoy, Kamieniarz Grzegorz
Generalized Heisenberg-type magnetic phenomena in coordination polymers with nickel–lanthanide dinuclear units.
Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125, 11182-11196
IF: 4.126
10.1021/acs.jpcc.1c01947

3. Kozieł Sandra Amanda, Lesiów Monika Katarzyna, Wojtala Daria, Dyguda-Kazimierowicz Edyta, Bieńko Dariusz, Komarnicka Urszula Katarzyna
Interaction between DNA, albumin and apo-transferrin and iridium(III) complexes with phosphines derived from fluoroquinolones as a potent anticancer drug.
Pharmaceuticals, 2021, 14, 685/1-685/25
IF: 5.863
10.3390/ph14070685

4. Lesiów Monika Katarzyna, Krupa Katarzyna
The impact of the histidyl residue position on the formation and stability of Cu(II) complexes and their ability of ROS generation.
New Journal of Chemistry, 2021, 45, 8543-8556
IF: 3.591
10.1039/d1nj00617g

5. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Zabierowski Piotr, Kruszyński Rafał, Lesiów Monika K., Tisato Francesco, Porchia Marina, Kyzioł Agnieszka
Copper(I) complexes with phosphines P(p-OCH3-Ph)2CH2OH and P(p-OCH3-Ph)2CH2SarGly : synthesis, multimodal DNA interactions, and prooxidative and in vitro antiproliferative activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 203, 110926/1-110926/14
IF: 4.155
10.1016/j.jinorgbio.2019.110926

6. Lesiów Monika Katarzyna, Bieńko Alina, Sobańska Kamila, Kowalik-Jankowska Teresa, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia
Cu(II) complexes with peptides from FomA protein containing -His-Xaa-Yaa-Zaa-His and -His-His-motifs. ROS generation and DNA degradation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 212, 111250/1-111250/14
IF: 4.155
10.1016/j.jinorgbio.2020.111250

7. Kędziora Anna, Lesiów Monika Katarzyna, Krupa Katarzyna, Korzeniowska-Kowal Agnieszka, Adamski Ryszard, Komarnicka Urszula Katarzyna, Stokowa-Sołtys Kamila, Bugla-Płoskońska Gabriela, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Protocol of proceedings with Fusobacterium nucleatum and optimization of ABTS method for detection of reactive oxygen species.
Future Microbiology, 2020, 15, 259-271
IF: 3.165
10.2217/fmb-2019-0010

8. Kowalik-Jankowska Teresa, Lesiów Monika, Krupa Katarzyna, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta
Copper(II) complexes with alloferon analogues containing phenylalanine H6F and H12F stability and biological activity lower stabilization of complexes compared to analogues containing tryptophan.
Metallomics, 2019, 11, 1700-1715
IF: 3.796
10.1039/c9mt00182d

9. Lesiów Monika K., Pietrzyk Piotr, Kyzioł Agnieszka, Komarnicka Urszula K.
Cu(II) complexes with fomA protein fragments of fusobacteriumnucleatum increase oxidative stress and malondialdehyde level.
Chemical Research in Toxicology, 2019, 32, 2227-2237
IF: 3.184
10.1021/acs.chemrestox.9b00269

10. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula Katarzyna, Kyzioł Agnieszka, Bieńko Alina, Pietrzyk Piotr
ROS-mediated lipid peroxidation as a result of Cu(II) interaction with FomA protein fragments of F.nucleatum: relevance to colorectal carcinogenesis.
Metallomics, 2019, 11, 2066-2077
IF: 3.796
10.1039/c9mt00179d

11. Lesiów Monika Katarzyna, Pietrzyk Piotr, Bieńko Alina, Kowalik-Jankowska Teresa
Stability of Cu(II) complexes with FomA protein fragments containing two His residues in the peptide chain.
Metallomics, 2019, 11, 1518-1531
IF: 3.796
10.1039/c9mt00131j

12. Krupa Katarzyna, Lesiów Monika, Stokowa-Sołtys Kamila, Starosta Radosław, Ptaszyńska Natalia, Łęgowska Anna, Rolka Krzysztof, Wernecki Maciej, Cal Magdalena, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Copper(II) complexes with Fusobacterium nucleatum adhesin FadA : coordination pattern, physicochemical properties and reactivity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 189, 69-80
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.09.012

13. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula K., Stokowa-Sołtys Kamila, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia, Wieczorek Robert, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Relationship between copper(II) complexes with FomA adhesin fragments of F. nucleatum and colorectal cancer. Coordination pattern and ability to promote ROS production.
Dalton Transactions, 2018, 47, 5445-5458
IF: 4.052
10.1039/c7dt04103a