Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Monika Lesiów
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7273
Pokój
112 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2015
Konsultacje
pok. 112, 8:00-10:00
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.029

Liczba publikacji: 1

1. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula K., Stokowa-Sołtys Kamila, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska N., Wieczorek Robert, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Relationship between copper(II) complexes with FomA adhesin fragments of F. nucleatum and colorectal cancer. Coordination pattern and ability to promote ROS production.
Dalton Transactions, 2018, 47, 5445-5458
IF: 4.029
10.1039/c7dt04103a