Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr inż.
Imię i nazwisko
Katarzyna Małycha
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Promotor
prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski
Telefon
+48 71 375 7339
Pokój
402a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2017
Dane biograficzne
2017 Mgr | Chemia: chemia materiałów dla nowoczesnych technologii, UWr2017 Mgr | Mechanika i budowa maszyn: inżynieria materiałów konstrukcyjnych, PWr2015 Inż. | Inżynieria materiałowa, PWr
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 23.717

Liczba publikacji: 5

1. Małycha Katarzyna, Burakowski Andrzej, Gliński Jacek, Niu Hongyu, Bai Shulin, Orzechowski Kazimierz
Characterization of isooctane/AOT/water reverse micelles by dielectric spectroscopy, dynamic light scattering and acoustic methods.
Journal of Molecular Liquids, 2021, 330, 115335/1-115335/8
IF: 6.633
10.1016/j.molliq.2021.115335

2. Adamczyk Mariusz, Małycha Katarzyna, Kułacz Karol, Pocheć Michał, Orzechowski Kazimierz
Halloysite intercalated by potassium acetate.
Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2020, 56, 235-243
IF: 1.213
10.37190/ppmp/128740

3. Niu Hongyu, Ren Yanjuan, Guo Haichang, Małycha Katarzyna, Orzechowski Kazimierz, Bai Shulin
Recent progress on thermally conductive and electrical insulating rubber composites: design, processing and applications.
Composites Communications, 2020, 22, 100430/1-100430/12
IF: 6.617
10.1016/j.coco.2020.100430

4. Małycha Katarzyna, Pocheć Michał, Orzechowski Kazimierz
Non-linear dielectric effect in reverse micelles system.
Journal of Molecular Liquids, 2019, 291, 111344/1-111344/4
IF: 5.065
10.1016/j.molliq.2019.111344

5. Pocheć Michał, Małycha Katarzyna, Orzechowski Kazimierz
Nonlinear dielectric effect in the vicinity of solid–liquid phase transition of 1-decanol.
Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123, 16929-16933
IF: 4.189
10.1021/acs.jpcc.9b05595