Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-9 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych

Kierownik: prof. dr hab. Maria Rospenk