Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-9 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Zainteresowania badawczeBadania struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych w cieczach, ciałach stałych, fazach szklistych, w układach makromolekularnych, w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych

 Badania struktury i dynamiki molekularnej metodami teoretycznymi. Badanie przemian fazowych i zjawisk krytycznychPoszukiwanie absorberów promieniowania elektromagnetycznego.Sprzęt i techniki doświadczalne dostępne w Zespole