Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-9 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Projekty badawcze

Dr Katarzyna Cieślik-BoczulaGrant NCN OPUS-9 nr 2015/17/B/ST4/03717: Fizykochemiczne i strukturalne aspekty fibrylogenezy modulowanej halogenowymi pochodnymi chalkonu w obecności błon lipidowych. Rola - kierownik grantu--------------------------------------------------------------------------------