Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-9 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Pracownicy


Pracownicy emerytowani


Osoby nieżyjące