Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Andrzej Burakowski
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7235
Pokój
401a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2004, Dr 2009
Konsultacje

Czwartek 10.00 - 12.00 pokój 401A

Strona internetowa
Inne funkcje
Członek Rady Wydziału Chemii UWr (przedstawiciel innych grup pracowniczych)

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Opekun studentów II roku kierunku Chemia specjalność Analityka Chemiczna (studia I stopnia)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 89.849

Liczba publikacji: 30

1. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Liquid mixtures of chlorobenzene and 2-chlorotoluene. A system close to ideality.
Journal of Molecular Liquids, 2018, 251, 45-50
IF: 3.648
10.1016/j.molliq.2017.12.052

2. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Dimerization constants from acoustic measurements : solutions of benzene, cyclohexylamine and aniline in cyclohexane.
Journal of Solution Chemistry, 2017, 46, 1501-1513
IF: 1.342
10.1007/s10953-017-0656-1

3. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration of urea and its derivatives from acoustic and volumetric methods.
Chemical Physics Letters, 2015, 641, 40-43
IF: 1.86
10.1016/j.cplett.2015.10.052

4. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek, Wachał Joanna, Guzik Małgorzata
Simple hydrated salts in methanolic and aqueous solutions : acoustic and spectroscopic studies.
Chemical Physics, 2015, 463, 5-9
IF: 1.758
10.1016/j.chemphys.2015.09.015

5. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Hydration constants of simple non-electrolytes in aqueous solutions determined by the acoustic method.
Chemical Physics Letters, 2014, 614, 49-52
IF: 1.897
10.1016/j.cplett.2014.09.004

6. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Ultrasonic and densimetric titration applied for acid-base reactions.
Analytical Sciences, 2014, 30, 793-798
IF: 1.394
10.2116/analsci.30.793

7. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Modification of the Pasynski method for determining the hydration numbers of nonelectrolytes.
Chemical Physics Letters, 2013, 566, 21-24
IF: 1.991
10.1016/j.cplett.2013.02.065

8. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Dimerization model to represent compressibility of alcohol-alkane mixtures.
Chemical Physics Letters, 2012, 538, 50-53
IF: 2.145

9. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration numbers of nonelectrolytes from acoustic methods.
Chemical Reviews, 2012, 112, 2059-2081
IF: 41.298

10. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek, Czarnik-Matusewicz Bogusława, Kwoka Paulina, Baranowski Andrzej, Jerie Kazimierz, Pfeiffer Helge, Chatziathanasiou Nikos
Peculiarity of aqueous solutions of 2,2,2-trifluoroethanol.
Journal of Physical Chemistry B, 2012, 116, 705-710
IF: 3.607

11. Pyka G., Burakowski Andrzej, Kerckhofs G., Moesen M., Van Bael S., Schrooten J., Wevers M.
Surface modification of Ti6Al4V open porous structures produced by additive manufacturing.
Advanced Engineering Materials, 2012, 14, 363-370
IF: 1.608

12. Dopieralski Przemysław D., Burakowski Andrzej, Latajka Zdzisław, Olovsson Ivar
Hydration of NaHCO3, KHCO3, (HCO3-)2, HCO3- and CO32- from molecular dynamics simulation and speed of sound measurements.
Chemical Physics Letters, 2011, 507, 89-95
IF: 2.337

13. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
New interpretation of the concentration dependence of the compressibility of aqueous solutions of nonelectrolytes.
International Journal of Thermophysics, 2011, 32, 786-794
IF: 0.953

14. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Structure of liquid water: is the two-state model operative?.
Chemical Physics Letters, 2011, 508, 210-214
IF: 2.337

15. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Compressibility of aqueous solutions of nonelectrolytes:an equilibrium model.
Journal of Chemical Physics, 2010, 132, 1-5
IF: 2.921

16. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration numbers of non-electrolytes in aqueous solvents of fixed pH.
International Journal of Thermophysics, 2010, 31, 16-25
IF: 0.75

17. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration of amino acids from ultrasonic measurements.
Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114, 12157-12161
IF: 3.603

18. Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Positron annihilation and speed of sound in the systems containing β-cyclodextrin.
Nukleonika, 2010, 55, 65-68
IF: 0.321
http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol55_2010/v55n1p065f.pdf

19. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration of ions containing aliphatic chains.
Chemical Physics Letters, 2009, 468, 184-187
IF: 2.291

20. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Additivity of adiabatic compressibility with the size and geometry of the solute molecule.
Journal of Molecular Liquids, 2008, 137, 25-30
IF: 1.188

21. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration of the zwitterionic forms of amino acids from the acoustic Passynski method.
Acta Physica Polonica A, 2008, 114, 39-44
IF: 0.321

22. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Is the hydration number of a non-electrolyte additive with length and constituents of the solute molecule?.
European Physical Journal Special Topics, 2008, 154, 275-279
IF: 0.689

23. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Solvation numbers of alcohols inn-heptane and alcohols inn propanol diluted liquid mixtures from the acoustic Pasynski method.
Chemical Physics Letters, 2008, 453, 178-182
IF: 2.169

24. Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Solvation of alcohols inn-heptane andn-propanol from the acoustic Passynski method.
Acta Physica Polonica A, 2008, 114, 109-113
IF: 0.321

25. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Hydration numbers of non-electrolytes - application of the acoustic method of Pasynski.
Chemical Physics, 2007, 332, 336-340
IF: 1.805

26. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek, Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej
Solvation of potassium and tetra-n-butylammonium iodides in methanol from acoustic and positron annihilation measurements.
Chemical Physics Letters, 2007, 447, 49-53
IF: 2.207

27. Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Investigation of sol-gel glasses doped with lanthanide ions by spectroscopic, acoustic, and positron annihilation methods.
Acta Physica Polonica A, 2006, 110, 583-591
IF: 0.371

28. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Do intermolecular interactions reflect in sound velocity?.
Journal de Physique IV France, 2005, 129, 15-19
IF: 0.389

29. Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Koziol Stan, Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Structure of aqueous solutions of acetonitrile investigated by acoustic and positron annihilation measurements.
Acta Physica Polonica A, 2005, 107, 826-831
IF: 0.394

30. Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Koziol Stan, Gliński Jacek, Burakowski Andrzej
Structure of water + acetonitrile solutions from acoustic and positron annihilation measurements.
Chemical Physics, 2005, 309, 277-282
IF: 1.934