Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-3 Pracownia Chemii Analitycznej

Telefon +48 71 375 7323

Kierownik: dr Andrzej Burakowski