Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PS-3 Pracownia Chemii Analitycznej

Telefon +48 71 375 7323

Kierownik: dr hab. Joanna Cybińska