Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-2 Zakład Chemii Analitycznej

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Gliński