Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Nurgul Tursynova
Telefon
+48 71 375 7013
Pokój
707 (budynek A)
User profile picture
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.773

Liczba publikacji: 2

1. Tursynova Nurgul, Maliszewska Irena Helena, Jóźwiak Kinga, Sokolnicki Jerzy, Kochel Andrzej, Lipkowski Paweł, Bartkiewicz Stanisław, Filarowski Aleksander
The photoinactivation of pathogenic bacteria using synthesized benzodioxole-BODIPY dyes
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2024, 450, 115474/1-115474/9
IF: 4.3
10.1016/j.jphotochem.2024.115474

2. Suleimen E. M., Tursynova N. K., Ibataev Zh. A., Iskakova Zh. B., Ishmuratova M. Yu.
Constituent composition and biological activity of essential oil from Hyssopus ambiguus
Chemistry of Natural Compounds, 2015, 51, 1186-1187
IF: 0.473
10.1007/s10600-015-1527-x