Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Projekty badawcze

 • Projekt NCN OPUS6.
 • „Reakcje atmosferycznych kompleksów molekularnych indukowane promieniowaniem UV-Vis-NIR”  2014-2017.  
 • Projekt NCN SONATA7
 • „Badania spektroskopowe i teoretyczne azoli - aspekty strukturalne, fotochemiczne i fotofizyczne„ 2015-2017.  
 • Projekt Fińskiej Akademii Nauk, nr 286844  
 • „Vibrational Excitation Induced Chemistry”  2015-2019.  
 • Grant bilateralny wymiany naukowej między Rzeczpospoltą Polską a Republiką
 • Portugalii  ”Photochemical transformations of biologically important molecules using  UV and NIR irradiation”. Partner zagraniczny: Uniwersytet w Coimbrze.. 2013-2014.  
 • Projekt ERA CHEMISTRY
 • „Frontiers in xenon chemistry and vibrational photochemistry” 2010-2013.  
 • Projekt Europejski na badania synchrotronowe w ośrodku badawczym DESY HASYLAB w Hamburgu
 •   „Influence of microstructure on the conversion of high energy radiation in KCaY(VO4)2 crystals and KCaY(VO4)2SiO2 Core/Shell Heteronanostructures”, 2011-2012.