Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Kierownik: dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr