Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Kierownik: prof. dr hab. Maria Wierzejewska