Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Kierownik: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.