Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-20 Zespół Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Jakubas