Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-20 Zespół Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Jakubas