Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-20 Zespół Ferroików i Półprzewodników

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Bator

Osiągnięcia

Odpowiedź dielektryczna w nowoodkrytym ferroelektryku, undeka-chloro-di-bizmutanie(III) penta-imidazoliowym, jako funkcja temperatury i częstotliwości zmiennego pola elektrycznego. Ten rysunek ilustruje tzw. spowolnienie krytyczne makroskopowego czasu relaksacji. Taka właściwość elektryczna materiału jest dowodem na mechanizm przemiany typu porządek-nieporządek w krysztale ferroelektrycznym.