Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-20 Zespół Ferroików i Półprzewodników

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Bator

Projekty badawcze (NCN)

Bezołowiowe stabilne materiały organiczno-nieorganiczne o zwiększonej wydajności fotokonwersji do zastosowań w ogniwach słonecznych i fotodetektorach