University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZB-20 Research Ferroics and Semiconductors

Head: Prof. Grażyna Bator, D.Sc.