Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Remigiusz Bąchor
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7212
Pokój
241 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2010, Dr 2014, Dr hab. 2021
Konsultacje
Rok akademicki 2022/23, semestr letni: poniedziałek 11:00 - 13:00, MS Teamslink do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGTGyKVSZPorku-Caoxoxxcjedf6vqPrFuyihir-K-ME1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9899316b-6c99-4fec-b188-c4d43476ba95&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c kod zespołu: x07hztoProszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy. Możliwe jest ustalenie terminu indywidualnego spotkania.
Strona internetowa
Zainteresowania naukowe
Chemia peptydów i białek.Proteomika i metabolomika.Spektrometria mas. Analiza ilościowa leków i ich metabolitów za pomocą spektrometrii mas.Standardy znakowane izotopowo w analizie ilościowej metodą spektrometrii mas.
Dane biograficzne
2016 - obecnie - Adiunkt w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski2014 - 2016 - Asystent w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Inne funkcje
Kierownik Laboratorium Spektrometrii Mas Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Spektrometrii MasKoordynator programu Erasmus Koordynator studiów w języku angielskimTutor akademicki
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 137.41

Liczba publikacji: 39

1. Grocholska Paulina, Kowalska Marta, Bąchor Remigiusz
Qualitative and Quantitative Mass Spectrometry in Salivary Metabolomics and Proteomics
Metabolites, 2023, 13, 155/1-155/25
IF: 4.1
10.3390/metabo13020155

2. Kowalska Marta, Popiel Dominik, Walter Martyna, Bąchor Remigiusz, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kijewska Monika, Kuczer Mariola, Modzel Maciej, Kluczyk Alicja
Veni, Vidi, Vici: immobilized peptide-based conjugates as tools for capture, analysis, and transformation.
Chemosensors, 2022, 10, 31/1-31/26
IF: 4.2
10.3390/chemosensors10010031

3. Bąchor Urszula, Lizak Agnieszka, Bąchor Remigiusz, Mączyński Marcin
5-Amino-3-methyl-Isoxazole-4-carboxylic Acid as a Novel Unnatural Amino Acid in the Solid Phase Synthesis of α/β-Mixed Peptides
Molecules, 2022, 27, 5612/1-5612/14
IF: 4.6
10.3390/molecules27175612

4. Kowalska Marta, Bąchor Remigiusz
Catch, Modify and Analyze: Methods of Chemoselective Modification of Cysteine-Containing Peptides
Molecules, 2022, 27, 1601/1-1601/26
IF: 4.6
10.3390/molecules27051601

5. Grocholska Paulina, Popiel Dominik, Walter Martyna, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kuczer Mariola, Modzel Maciej, Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja
Citius, Altius, Fortius—Advanced Mass Spectrometry in Service of Forensic Analysis
Chemosensors, 2022, 10, 324/1-324/33
IF: 4.2
10.3390/chemosensors10080324

6. Bąchor Remigiusz
Peptidyl-Resin Substrates as a Tool in the Analysis of Caspase Activity
Molecules, 2022, 27, 4107/1-4107/11
IF: 4.6
10.3390/molecules27134107

7. Grocholska Paulina, Wieczorek Robert, Bąchor Remigiusz
Preparation of Deuterium-Labeled Armodafinil by Hydrogen–Deuterium Exchange and Its Application in Quantitative Analysis by LC-MS
Metabolites, 2022, 12, 578/1-578/18
IF: 4.1
10.3390/metabo12070578

8. Grocholska Paulina, Kowalska Marta, Wieczorek Robert, Bąchor Remigiusz
A non-covalent dimer formation of quaternary ammonium cation with unusual charge neutralization in electrospray-ionization mass spectrometry.
Molecules, 2021, 26, 5868/1-5868/9
IF: 4.927
10.3390/molecules26195868

9. Kijewska Monika, Gąszczyk Dorota, Bąchor Remigiusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Analysis of fragmentation pathways of peptide modified with quaternary ammonium and phosphonium group as ionization enhancers
Molecules, 2021, 26, 6964/1-6964/23
IF: 4.927
10.3390/molecules26226964

10. Szymczak Aleksander, Jędruchniewicz Natalia, Torelli Alessandro, Kaczmarzyk-Radka Agata, Coluccio Rosa, Kłak Marlena, Konieczny Andrzej, Ferenc Stanisław, Witkiewicz Wojciech, Montomoli Emanuele, Miernikiewicz Paulina, Bąchor Remigiusz, Dąbrowska Krystyna
Antibodies specific to SARS-CoV-2 proteins N, S and E in COVID-19 patients in the normal population and in historical samples
Journal of General Virology, 2021, 102, 001692/1-001692/11
IF: 5.141
10.1099/jgv.0.001692

11. Kluczyk Alicja, Ludwiczak Julita, Modzel Maciej, Kuczer Mariola, Cebrat Marek, Biernat Monika, Bąchor Remigiusz
Argireline: needle‐free botox as analytical challenge.
Chemistry and Biodiversity, 2021, 18, e2000992/1-e2000992/10
IF: 2.745
10.1002/cbdv.202000992

12. Bąchor Urszula, Drozd-Szczygieł Ewa, Bąchor Remigiusz, Jerzykiewicz Lucjan B., Wieczorek Robert, Mączyński Marcin
New water-soluble isoxazole-linked 1,3,4-oxadiazole derivative with delocalized positive charge.
RSC Advances, 2021, 11, 29668-29674
IF: 4.036
10.1039/D1RA05116D

13. Grocholska Paulina, Konieczny Andrzej, Kaźmierczak Zuzanna, Dąbrowska Krystyna, Panek-Laszczyńska Karolina, Kłak Marlena, Witkiewicz Wojciech, Szewczuk Zbigniew, Bąchor Remigiusz
Peptide charge derivatization as a tool for early detection of preeclampsia by mass spectrometry : a comparison with the ELISA test.
Molecules, 2021, 26, 7102/1-7102/14
IF: 4.927
10.3390/molecules26237102

14. Bąchor Remigiusz, Randaccio Enrico, Lachowicz Joanna I., Stefanowicz Piotr, Nurchi Valeria M., Szewczuk Zbigniew
Synthesis and mass spectrometry analysis of mimosine-containing peptides.
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2021, 27, 379-384
IF: 2.191
10.1007/s10989-020-10092-w

15. Grocholska Paulina, Bąchor Remigiusz
Trends in the hydrogen−deuterium exchange at the carbon centers. Preparation of internal standards for quantitative analysis by LC-MS.
Molecules, 2021, 26, 2989/1-2989/25
IF: 4.927
10.3390/molecules26102989

16. Bąchor Remigiusz, Gąszczyk Dorota, Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Witkiewicz Wojciech, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Detection of podocin in human urine sediment samples by charge derivatization and LC-MS-MRM method.
International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 3225/1-3225/13
IF: 5.923
10.3390/ijms21093225

17. Bąchor Remigiusz, Gorzeń Oliwia, Rola Anna, Mojsa Karolina, Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Dąbrowska Krystyna, Witkiewicz Wojciech, Szewczuk Zbigniew
Enrichment of cysteine-containing peptide by on-resin capturing and fixed charge tag derivatization for sensitive ESI-MS detection.
Molecules, 2020, 25, 1372/1-1372/10
IF: 4.411
10.3390/molecules25061372

18. Siwińska Natalia, Pasławska Urszula, Bąchor Remigiusz, Szczepankiewicz Barbara, Żak Agnieszka, Grocholska Paulina, Szewczuk Zbigniew
Evaluation of podocin in urine in horses using qualitative and quantitative methods.
PLoS One, 2020, 15, e0240586/1-e0240586/22
IF: 3.24
10.1371/journal.pone.0240586

19. Lachowicz Joanna Izabela, Torre Gabriele Dalla, Cappai Rosita, Randaccio Enrico, Nurchi Valeria Marina, Bąchor Remigiusz, Szewczuk Zbigniew, Jaremko Łukasz, Jaremko Mariusz, Pisano Maria Barbara, Cosentino Sofia, Orrù Germano, Ibba Antonella, Mujika Joni, Lopez Xabier
Metal self-assembly mimosine peptides with enhanced antimicrobial activity: towards a new generation of multitasking chelating agents.
Dalton Transactions, 2020, 49, 2862-2879
IF: 4.39
10.1039/c9dt04545g

20. Bąchor Remigiusz, Konieczny Andrzej, Szewczuk Zbigniew
Preparation of isotopically labelled standarts of creatinine via H/D exchange and their application in quantitative analysis by LC-MS.
Molecules, 2020, 25, 1514/1-1514/10
IF: 4.411
10.3390/molecules25071514

21. Szczepankiewicz Barbara, Pasławska Urszula, Nowak Marcin, Bąchor Remigiusz, Czyżewska-Buczyńska Agnieszka, Pasławski Robert, Szewczuk Zbigniew
Early detection of active glomerular lesions in dogs and cats using podocin.
Journal of Veterinary Research, 2019, 63, 573-577
IF: 1.039
10.2478/jvetres-2019-0062

22. Szczepankiewicz Barbara, Bąchor Remigiusz, Pasławski Robert, Siwińska Natalia, Pasławska Urszula, Konieczny Andrzej, Szewczuk Zbigniew
Evaluation of tryptic podocin peptide in urine sediment using LC-MS-MRM method as a potential biomarker of glomerular injury in dogs with clinical signs of renal and cardiac disorders.
Molecules, 2019, 24, 3088/1-3088/16
IF: 3.267
10.3390/molecules24173088

23. Bąchor Remigiusz, Szczepankiewicz Barbara, Pasławska Urszula, Mojsa Karolina, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Identyfication of tryptic podocin peptide in the feline urine sediments using LC-MS/MRM method.
International Journal of Mass Spectrometry, 2019, 444, 116174/1-116174/6
IF: 2.09
10.1016/j.ijms.2019.116174

24. Waliczek Mateusz, Bąchor Remigiusz, Kijewska Monika, Gąszczyk Dorota, Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Dąbrowska Krystyna, Witkiewicz Wojciech, Marek-Bukowiec Karolina, Tracz Joanna, Łuczak Magdalena, Szewczuk Zbigniew, Stefanowicz Piotr
Isobaric duplex based on a combination of 16O/18O enzymatic exchange and labeling with pyrylium salts.
Analytica Chimica Acta, 2019, 1048, 96-104
IF: 5.977
10.1016/j.aca.2018.10.012

25. Bąchor Remigiusz, Waliczek Mateusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Trends in the design of new isobaric labeling reagents for quantitative proteomics.
Molecules, 2019, 24, 701/1-701/19
IF: 3.267
10.3390/molecules24040701

26. Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Milewska Ewa, Dąbrowska Krystyna, Bąchor Remigiusz, Witkiewicz Wojciech, Szewczuk Zbigniew
Podocyturia as an early diagnostic marker of preeclampsia : a literature review.
Biomarkers, 2018, 23, 207-212
IF: 1.73
10.1080/1354750X.2017.1405283

27. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Preparation of novel deuterated cyclosporin A standards for quantitative LC-MS analysis.
Journal of Mass Spectrometry, 2017, 52, 817-822
IF: 2.112
10.1002/jms.4025

28. Wysocka Magdalena, Gruba Natalia, Grzywa Renata, Giełdoń Artur, Bąchor Remigiusz, Brzozowski Krzysztof, Sieńczyk Marcin, Dieter Jenne, Szewczuk Zbigniew, Rolka Krzysztof
PEGylated substrates of NSP4 protease: a tool to study protease specificity.
Scientific Reports, 2016, 6, 22856/1-22856/11
IF: 4.259
10.1038/srep22856

29. Bąchor Remigiusz, Dębowski Dawid, Łęgowska Anna, Stefanowicz Piotr, Rolka Krzysztof, Szewczuk Zbigniew
Convenient preparation of deuterium labeled analogs of peptides containing N-substituted glycines for a stable isotope dilution LC-MS quantitative analysis.
Journal of Peptide Science, 2015, 21, 819-825
IF: 1.951
10.1002/psc.2823

30. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Facile synthesis of deuterium-labeled denatonium cation and its application in the quantitative analysis of Bitrex by liquid chromatography-mass spectrometry.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407, 6557-6561
IF: 3.125
10.1007/s00216-015-8815-y

31. Karna Natalia, Dębowski Dawid, Łęgowska Anna, Bąchor Remigiusz, Szewczuk Zbigniew, Rolka Krzysztof
Peptide splicing in a double-sequence analogue of trypsin inhibitor SFTI-1 substituted in the P1 positions by peptoid monomers.
Biopolymers, 2015, 104, 206-212
IF: 2.248
10.1002/bip.22659

32. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Synthesis and mass spectrometry analysis of quaternary cryptando-peptidic conjugates.
Journal of Peptide Science, 2015, 21, 879-886
IF: 1.951
10.1002/psc.2830

33. Bąchor Remigiusz, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons and fragmentation pathways in N-methylated glycine and alanine-containing peptides derivatized by quaternary ammonium salts.
Journal of Mass Spectrometry, 2014, 49, 529-536
IF: 2.379
10.1002/jms.3371

34. Bąchor Remigiusz, Mielczarek Przemysław, Rudowska Magdalena, Silberring Jerzy, Szewczuk Zbigniew
Sensitive detection of charge derivatized peptides at the attomole level using nano-LC-ESI-MRM analysis.
International Journal of Mass Spectrometry, 2014, 362, 32-38
IF: 1.972
10.1016/j.ijms.2014.02.018

35. Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The unusual hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons inN-substituted glycine-containing peptides.
Journal of Mass Spectrometry, 2014, 49, 43-49
IF: 2.379
10.1002/jms.3318

36. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
New method of peptide cleavage based on Edman degradation.
Molecular Diversity, 2013, 17, 605-611
IF: 2.544
10.1007/s11030-013-9453-y

37. Kluczyk Alicja, Cydzik Marzena M., Biernat Monika, Bąchor Remigiusz, Pasikowski Paweł, Stefanowicz Piotr, Artym Jolanta, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew
Dimeric analogs of immunosuppressive decapeptide fragment of ubiquitin.
Journal of Peptide Science, 2012, 18, 456-465
IF: 2.071
10.1002/psc.2416

38. Bąchor Remigiusz, Cydzik Marzena, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Sensitive electrospray mass spectrometry analysis of one-bead-one-compound peptide libraries labeled by quaternary ammonium salts.
Molecular Diversity, 2012, 16, 613-618
IF: 2.861
10.1007/s11030-012-9377-y

39. Rudowska Magdalena, Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Bąchor Remigiusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The hydrogen-deuterium exchange at α-carbon atom in N, N,N,-trialkylglycine residue: ESI-MS studies.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2012, 23, 1024-1028
IF: 3.592
10.1007/s13361-012-0359-1