Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-3 Zespół Inżynierii Peptydów

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Stefanowicz