Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-3 Zespół Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk