Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-8 Zakład Chemii Organicznej

Kierownik: prof. dr hab. Marcin Stępień