Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-8 Zakład Chemii Organicznej

Kierownik: prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński