Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-7 Laboratorium Spektrometrii Mas

Telefon +48 71 375 7269

Kierownik: dr hab. Remigiusz Bąchor

Aktualne informacje dotyczące Laboratorium Spektrometrii Mas dostępne sa na stronie internetowej http://mslab.chem.uni.wroc.pl/ W laboratorium wykonywane są pomiary widm masowych różnych klas związków chemicznych zarówno w trybie MS jak i MSn (widma fragmentacyjne). Umożliwia to wyznaczenie mas cząsteczkowych badanych substancji i ich fragmentów oraz oszacowanie wzorów sumarycznych związków. Analiza widm fragmentacyjnych w wielu przypadkach pozwala określić wzór strukturalny związku.Spektrometria mas jest niezastąpioną metodą oznaczania śladowych ilości zanieczyszczeń oraz do badania substancji drogich czy unikalnych.