Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-7 Laboratorium Spektrometrii Mas

Telefon +48 71 375 7269

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk