Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Magdalena Sałdyka
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7348
Pokój
114 (budynek B)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1997, Dr 2003, Dr hab. 2020
Konsultacje
poniedziałek, godz. 14-15   p. 114 A   środa, godz. 11-12  p. 114 A  
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 93.421

Liczba publikacji: 36

1. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
UV Laser-Induced Photodecomposition of Matrix-Isolated Salicylhydroxamic Acid: Identification of New Isocyanate Complexes
Molecules, 2024, 29, 862/1-862/18
IF: 4.6
10.3390/molecules29040862

2. Golec Barbara, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photo-Induced Reactions between Glyoxal and Hydroxylamine in Cryogenic Matrices
Molecules, 2022, 27, 4797/1-4797/15
IF: 4.6
10.3390/molecules27154797

3. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bumażnik Daria, Coussan Stéphane, Sałdyka Magdalena
Structure, Spectra and Photochemistry of 2-Amino-4-Methylthiazole: FTIR Matrix Isolation and Theoretical Studies
Molecules, 2022, 27, 3897/1-3897/18
IF: 4.6
10.3390/molecules27123897

4. Golec Barbara, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Complexes of formaldehyde and α-dicarbonyls with hydroxylamine: FTIR matrix isolation and theoretical study.
Molecules, 2021, 26, 1144/1-1144/19
IF: 4.927
10.3390/molecules26041144

5. Sałdyka Magdalena, Coussan Stéphane
Infrared spectra and photodecomposition of benzohydroxamic acid isolated in argon matrices.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1219, 128506/1-128506/11
IF: 3.196
10.1016/j.molstruc.2020.128506

6. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Infrared spectra and photochemistry of 2-(tetrazol-5-yl)benzoic acid isolated in nitrogen matrices.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2019, 371, 292-299
IF: 3.306
10.1016/j.jphotochem.2018.11.031

7. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Bil Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Phototransformations of 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid in low temperature matrices.
Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123, 841-850
IF: 2.6
10.1021/acs.jpca.8b10762

8. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photochemistry of acetohydroxamic acid in solid argon : FTIR and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2018, 122, 60-71
IF: 2.641
10.1021/acs.jpca.7b09461

9. Asfin R. E., Rutkowski K. S., Sałdyka Magdalena
Spectroscopic evidence of weak complex formation between N,N-dimethylformamide and fluoroform in the gas phase.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1160, 328-332
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.02.020

10. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia, Haupa Karolina
Structural and spectroscopic characterization of DMF complexes with nitrogen, carbon dioxide, ammonia and water : infrared matrix isolation and theoretical studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 190, 423-432
IF: 2.931
10.1016/j.saa.2017.09.046

11. Sałdyka Magdalena
N-hydroxyurea dimers: a matrix isolation and theoretical study.
Vibrational Spectroscopy, 2016, 85, 149-156
IF: 1.74
10.1016/j.vibspec.2016.04.015

12. Bil Andrzej, Grzechnik Katarzyna, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The OH-initiated oxidation of CS2 in the presence of NO : FTIR matrix-isolation and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2016, 120, 6753-6760
IF: 2.847
10.1021/acs.jpca.6b06412

13. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Theoretical DFT and matrix isolation FTIR studies of 2-(1,2,4-triazolyl) phenol isomers.
Chemical Physics Letters, 2016, 657, 156-161
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.06.005

14. Golec Barbara, Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Barnes Austin J., Mielke Zofia
Formaldoxime hydrogen bonded complexes with ammonia and hydrogen chloride.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 136, 68-75
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2013.11.017

15. Sałdyka Magdalena
Interaction of N-hydroxyurea with strong proton donors: HCl and HF.
Chemical Physics, 2014, 444, 15-22
IF: 1.652
10.1016/j.chemphys.2014.09.009

16. Sałdyka Magdalena
Photodecomposition of N-hydroxyurea in argon matrices. FTIR and theoretical studies.
RSC Advances, 2013, 3, 1922-1932
IF: 3.708
10.1039/c2ra22694d

17. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Coussan Stéphane, Roubin P.
CH stretching vibration of N-methylformamide as a sensitive probe of its complexation: infrared matrix isolation and computational study.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 13992-14002
IF: 3.573
10.1039/c1cp20743a

18. Sałdyka Magdalena
Isomerical and structural determination ofN-hydroxyurea: a matrix isolation and theoretical study.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 15111-15118
IF: 3.454
10.1039/C0CP00709A

19. Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation and theoretical study of methylglyoxal.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 943-956
IF: 0.523

20. Mierzwicki Krzysztof, Mielke Zofia, Sałdyka Magdalena, Coussan Stéphane, Roubin P.
Structure, spectra and stability of a tetrafluoromethane-water complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2008, 10, 1292-1297
IF: 4.064
10.1039/B714145A

21. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Keto-iminol tautomerism in acetohydroxamic and formohydroxamic acids. Experimental and theoretical study.
Vibrational Spectroscopy, 2007, 45, 46-54
IF: 1.78
10.1016/j.vibspec.2007.06.003

22. Mielke Zofia, Coussan Stéphane, Mierzwicki Krzysztof, Roubin P., Sałdyka Magdalena
The complexes between CH3OH and CF4. Infrared matrix isolation and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2006, 110, 4712-4718
IF: 3.047
10.1021/jp057300t

23. Wierzejewska Maria, Sałdyka Magdalena
Theoretical study of hydrogen bonded complexes of dimethyl disulfide or dimethyl peroxide with nitric acid.
Journal of Molecular Structure, 2006, 786, 33-38
IF: 1.495
10.1016/j.molstruc.2005.10.017

24. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Dimerization of the keto tautomer of acetohydroxamic acid-infrared matrix isolation and theoretical study.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2005, 61, 1491-1497
IF: 1.29
10.1016/j.saa.2004.11.006

25. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Intra- and intermolecular hydrogen bonding in formohydroxamic acid complexes with water and ammonia: infrared matrix isolation and theoretical study.
Chemical Physics, 2005, 308, 59-68
IF: 1.934
10.1016/j.chemphys.2004.08.008

26. Wierzejewska Maria, Sałdyka Magdalena
Are hydrogen bonds to sulfur and oxygen different? Theoretical study of dimethylsulfide and dimethylether complexes with nitric acid.
Chemical Physics Letters, 2004, 391, 143-147
IF: 2.438
10.1016/j.cplett.2004.04.101

27. Krajewska Magdalena, Latajka Zdzisław, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Olbert-Majkut Adriana, Sałdyka Magdalena
Hydrogin bonding in allene complexes with nitric and nitrous acids: theoretical and infrared matrix isolation study.
Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108, 15578-15586
IF: 3.834
10.1021/jp0484682

28. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies of the acetohydroxamic acid complexes with HF and HCl.
Journal of Molecular Structure, 2004, 692, 163-168
IF: 1.2
10.1016/j.molstruc.2004.01.026

29. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The interaction of formohydroxamic acid with carbon monoxide: FTIR matrix isolation and quantum chemistry studies.
Chemical Physics, 2004, 300, 209-216
IF: 2.316
10.1016/j.chemphys.2004.02.007

30. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The interaction of formohydroxamic acid with nitrogen: FTIR matrix isolation and ab initio studies.
Journal of Molecular Structure, 2004, 708, 183-188
IF: 1.2
10.1016/j.molstruc.2004.05.020

31. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Cis-trans isomerism of the keto tautomer of formohydroxamic acid.
Chemical Physics Letters, 2003, 371, 713-718
IF: 2.438
10.1016/S0009-2614(03)00333-6

32. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies and ab initio calculations of acetohydroxamic acid.
Polish Journal of Chemistry, 2003, 77, 1587-1598
IF: 0.515

33. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the formohydroxamic acid complexes with HF and HCl.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 2448-2457
IF: 2.792
10.1021/jp026883t

34. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photodecomposition of formohydroxamic acid. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2003, 5, 4790-4797
IF: 1.959
10.1039/B306785H

35. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies and ab initio calculations of formhydroxamic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2002, 106, 3714-3721
IF: 2.765
10.1021/jp013643p

36. Wierzejewska Maria, Dziadosz Magdalena
Infrared matrix isolation studies of carbon disulfide and carbon dioxide complexes with nitrous and nitric acids.
Journal of Molecular Structure, 1999, 513, 155-167
IF: 0.868
10.1016/S0022-2860(99)00127-1