Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-4 Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Telefon +48 71 375 7387

Kierownik: dr hab. Magdalena Sałdyka