Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-1 Zakład Analizy Instrumentalnej

Kierownik: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.