Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Marcin Sobczyk
Stanowisko

adiunkt

Funkcje

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

Telefon
+48 71 375 7333
Pokój
614 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2002, Dr 2006
Konsultacje

                           Wtorek, 9 - 11

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

                    Technologia chemiczna - wykład i laboratorium dla III roku studiów

                     Fotochemia stosowana - laboratorium (przedmiot do wyboru)

                     Chemia pierwiastków f-elektronowych - wykład monograficzny dla studentów i doktorantów

                     Praktyczna spektroskopia optyczna - wykład dla studentów studiów niestacjonarnych

                    Obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów I-go stopnia studiów

Inne funkcje

Członek komisji stypendialnej dla studentów Wydziału Chemii

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodniczący komisji ds. losów absolwentów.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 83.702

Liczba publikacji: 39

1. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Lisiecki Radosław, Sobczyk Marcin, Jański Jerzy, Koll Aleksander, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical properties and ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of axially chloro substituted Yb(III) monophthalocyanines in different systems.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 84-89
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.09.002

2. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Gerasymchuk Yuriy S., Trush Victor A., Legendziewicz Janina
Spectroscopic behaviour of Na[Sm(SP)4] (where SP = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-) and its polymeric material-new orange emitting phosphors.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 90-97
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.08.064

3. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Luminescence properties of Nd3+-doped Y2Te4O1microcrystalline powder.
Journal of Luminescence, 2017, 183, 226-232
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2016.11.041

4. Szymański Damian, Sobczyk Marcin
Optical and structural investigation of dysprosium doped-Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2016, 173, 11-18
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.12.023

5. Sobczyk Marcin, Szymański Damian, Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina
Optical behaviour of samarium doped potassium yttrium double phosphates.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 794-798
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2014.12.041

6. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Amirkhanov Vladimir M., Trush Victor A., Gawryszewska Paula, Guyot Yannick, Boulon Georges, Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina
Spectral characteristic and crystal-field calculations for new Er(III) phosphor of the type [Er(SP)4]- (where SP=C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-).
Journal of Luminescence, 2016, 169, 777-781
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.03.029

7. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Sobczyk Marcin, Watras Adam, Deren P.
Cooperative energy transfer in Yb3+–Tb3+ co-doped CaAl4O7 upconverting phosphor.
Materials Chemistry and Physics, 2015, 156, 220-226
IF: 2.101
10.1016/j.matchemphys.2015.03.004

8. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Optical properties of Sm3+-doped Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2015, 166, 40-47
IF: 2.693
10.1016/j.jlumin.2015.04.035

9. Sobczyk Marcin
Optical spectroscopy of Sm3+ doped Na2O-ZnO-La2O3-TeO2 glasses.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 149, 965-970
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.05.034

10. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Sobczyk Marcin, Watras Adam, Deren P.
Effect of charge compensation on up-conversion UV excited luminescence of Eu3+ in Yb3+–Eu3+doped calcium aluminate CaAl4O7.
Materials Chemistry and Physics, 2014, 147, 304-310
IF: 2.259
10.1016/j.matchemphys.2014.05.003

11. Prorok Katarzyna, Bednarkiewicz Artur, Cichy Bartłomiej, Gnach Anna, Misiak Małgorzata, Sobczyk Marcin, Stręk Wiesław
The impact of shell host (NaYF4/CaF2) and shell deposition methods on the up-conversion enhancement in Tb3+, Yb3+ codoped colloidal α-NaYF4 core–shell nanoparticles.
Nanoscale, 2014, 6, 1855-1864
IF: 7.394
10.1039/C3NRO5412H

12. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
A study of optical properties of Sm3+ ions in α-Na3Y(VO4)2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2013, 142, 96-102
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.03.062

13. Puchalska Małgorzata, Sobczyk Marcin, Targowska J., Watras Adam, Zych Eugeniusz
Infrared and cooperative luminescence in Yb3+ doped calcium aluminate CaAl4O7.
Journal of Luminescence, 2013, 143, 503-509
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.05.020

14. Sobczyk Marcin
Optical properties of α-Nd3+: Na3Y(VO4)2 single crystals - potential laser materials.
Optical Materials, 2013, 35, 852-859
IF: 2.075
10.1016/j.optmat.2012.10.043

15. Sobczyk Marcin
Temperature-dependent luminescence and temperature-stimulated NIR-to-VIS up-conversion in Nd3+-doped La2O3–Na2O–ZnO–TeO2 glasses.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2013, 119, 128-136
IF: 2.288
10.1016/j.jqsrt.2012.12.025

16. Sobczyk Marcin
Influence of Nd3+ concentration on up-conversion fluorescence colour in YVO4 co-doped with Ho3+, Yb3+ and Nd3+ ions.
Materials Letters, 2012, 88, 86-88
IF: 2.224

17. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Sobczyk Marcin, Barys Maciej
Laser induced multi-component luminescence of [CuNCS(1,10-phen)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]–the first example of CuNCS complexes with diimines and tris(aminomethyl)phosphanes.
Journal of Luminescence, 2012, 132, 1842-1847
IF: 2.144
10.1016/j.jlumin.2012.03.015

18. Solarz Piotr, Sobczyk Marcin
Spectroscopic properties of Sm3+ in KZnLa(PO4)2 in IR-VUV region.
Optical Materials, 2012, 34, 1826-1832
IF: 1.918

19. Gawryszewska Paula, Moroz O. V., Trush Victor A., Amirkhanov Vladimir M., Lis Tadeusz, Sobczyk Marcin, Siczek Miłosz
Spectroscopy and structure of LnIII complexes with sulfonylamidophosphate-type ligands as sensitizers of visible and near-infrared luminescence.
ChemPlusChem, 2012, 77, 482-496

20. Szulia Sylwia, Kosmowska Magdalena, Kołodziej Hubert A., Sobczyk Marcin, Czupińska G.
Dielectic relaxation and electronic spectroscopy of double potassium yttrium tetraoxophosphate(V) K3Y(PO4)2 doped by neodymium and europium ions.
Journal of Molecular Structure, 2011, 1006, 409-418
IF: 1.634

21. Szulia Sylwia, Kosmowska Magdalena, Kołodziej Hubert A., Sobczyk Marcin, Czupińska G.
Dielectric relaxation in double potassium yttrium orthophosphate K3Y(PO4)2 doped by ytterbium ions.
Journal of Molecular Structure, 2011, 996, 135-140
IF: 1.634

22. Macalik L., Tomaszewski P. E., Matraszek A., Szczygieł I., Solarz Piotr, Godlewska P., Sobczyk Marcin, Hanuza J.
Optical and structural characterisation of pure and Pr3+ doped LaPO4 and CePO4 nanocrystals.
Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 7458-7465
IF: 2.289

23. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Optical properties of U4+-doped KPb2Cl5 single crystal.
Structural Chemistry, 2010, 21, 455-459
IF: 1.727

24. Sobczyk Marcin, Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold
Spectroscopic properties of new luminescent system based on vanadate(V) crystal doped with erbium ions.
Journal of Luminescence, 2010, 130, 567-575
IF: 1.797

25. Kulesza Dagmara, Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina, Moroz O. M., Amirkhanov Vladimir M.
Structure and spectroscopy of NaNd(SP)4chelate: a new type of lanthanide luminophore.
Structural Chemistry, 2010, 21, 425-438
IF: 1.727

26. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Vibronic transitions of U3+-doped LaBr3 single crystals.
Structural Chemistry, 2010, 21, 449-454
IF: 1.727

27. Sobczyk Marcin
Synthesis and optical properties of KZnLa0.99Nd0.01(VO4)2 triple vanadate(V)—new promising laser materials.
Journal of Luminescence, 2009, 129, 430-433
IF: 1.847

28. Puchalska Małgorzata, Porcher P., Tsaryuk V., Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina
CF calculation, optical and magnetic characteristics of lanthanide chelate dimer systems.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 258-263
IF: 1.51

29. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Near infrared and visible luminescence of U3+ - doped PbCl2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2008, 128, 185-189
IF: 1.628

30. Sobczyk Marcin, Starynowicz Przemysław, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Synthesis, optical spectra and radiative properties of Sm2O3:PbO:P2O5 glass materials.
Optical Materials, 2008, 30, 1571-1575
IF: 1.714

31. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Optical spectroscopy of U3+ doped KPb2Cl5 laser crystal.
Optical Materials, 2007, 29, 1029-1034
IF: 1.519

32. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Room temperature near infrared luminescence of an U3+ doped CsCdCl3 potential laser crystal.
Materials Letters, 2007, 61, 2319-2321
IF: 1.625

33. Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Dominiak-Dzik G., Ryba-Romanowski Witold, Sobczyk Marcin, Černý P., Šulc J., Jelínková H., Urata Y., Higuchi M.
Comparative optical study of thulium-doped YVO4, GdVO4, and LuVO4 single crystals.
Physical Review B, 2006, 74, 1-14
IF: 3.107

34. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold
Room temperature fluorescence and excited state dynamics in the near infrared and visible region of U3+ doped LaBr3 single crystals.
Solid State Communications, 2006, 137, 59-62
IF: 1.556

35. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław
Analysis of the absorption spectrum of U3+ doped YCL3 single crystals.
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 1805-1811
IF: 0.513

36. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław
Spectrum analysis of U3+-doped LaBr3 single crystals. Part 1: crystal-field analysis.
Journal of Solid State Chemistry, 2005, 178, 536-544
IF: 1.725

37. Karbowiak Mirosław, Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Comparison between electron-phonon coupling strengths of U3+ and Nd3+ ions doped in LaCl3 and U3+ in LaBr3 single crystals.
Journal of Solid State Chemistry, 2003, 173, 59-68
IF: 1.413

38. Sobczyk Marcin, Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz
Crystal-field analysis of low-temperature UCl3 and UBr3 absorption spectra.
Journal of Solid State Chemistry, 2003, 170, 443-449
IF: 1.413

39. Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz, Sobczyk Marcin
Spectrum analysis, correlation crystal-field effects and f - f transition intensities of U3+ in LaCl3.
Journal of Chemical Physics, 2002, 117, 2800-2808
IF: 2.998