Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Marcin Sobczyk
Stanowisko

adiunkt

Funkcje

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

Telefon
+48 71 375 7333
Pokój
614 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2002, Dr 2006
Konsultacje

                           Wtorek, 9 - 11

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

                    Technologia chemiczna - wykład i laboratorium dla III roku studiów

                     Fotochemia stosowana - laboratorium (przedmiot do wyboru)

                     Chemia pierwiastków f-elektronowych - wykład monograficzny dla studentów i doktorantów

                     Praktyczna spektroskopia optyczna - wykład dla studentów studiów niestacjonarnych

                    Obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów I-go stopnia studiów

Inne funkcje

Członek komisji stypendialnej dla studentów Wydziału Chemii

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodniczący komisji ds. losów absolwentów.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 78.33

Liczba publikacji: 37

1. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Luminescence properties of Nd3+-doped Y2Te4O1microcrystalline powder.
Journal of Luminescence, 2017, 183, 226-232.
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2016.11.041

2. Szymański Damian, Sobczyk Marcin
Optical and structural investigation of dysprosium doped-Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2016, 173, 11-18.
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.12.023

3. Sobczyk Marcin, Szymański Damian, Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina
Optical behaviour of samarium doped potassium yttrium double phosphates.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 794-798.
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2014.12.041

4. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Amirkhanov Vladimir M., Trush Victor A., Gawryszewska Paula, Guyot Yannick, Boulon Georges, Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina
Spectral characteristic and crystal-field calculations for new Er(III) phosphor of the type [Er(SP)4]- (where SP=C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-).
Journal of Luminescence, 2016, 169, 777-781.
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.03.029

5. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Sobczyk Marcin, Watras Adam, Deren P.
Cooperative energy transfer in Yb3+–Tb3+ co-doped CaAl4O7 upconverting phosphor.
Materials Chemistry and Physics, 2015, 156, 220-226.
IF: 2.101
10.1016/j.matchemphys.2015.03.004

6. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Optical properties of Sm3+-doped Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2015, 166, 40-47.
IF: 2.693
10.1016/j.jlumin.2015.04.035

7. Sobczyk Marcin
Optical spectroscopy of Sm3+ doped Na2O-ZnO-La2O3-TeO2 glasses.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 149, 965-970.
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.05.034

8. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Sobczyk Marcin, Watras Adam, Deren P.
Effect of charge compensation on up-conversion UV excited luminescence of Eu3+ in Yb3+–Eu3+doped calcium aluminate CaAl4O7.
Materials Chemistry and Physics, 2014, 147, 304-310.
IF: 2.259
10.1016/j.matchemphys.2014.05.003

9. Prorok Katarzyna, Bednarkiewicz Artur, Cichy Bartłomiej, Gnach Anna, Misiak Małgorzata, Sobczyk Marcin, Stręk Wiesław
The impact of shell host (NaYF4/CaF2) and shell deposition methods on the up-conversion enhancement in Tb3+, Yb3+ codoped colloidal α-NaYF4 core–shell nanoparticles.
Nanoscale, 2014, 6, 1855-1864.
IF: 7.394
10.1039/C3NRO5412H

10. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
A study of optical properties of Sm3+ ions in α-Na3Y(VO4)2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2013, 142, 96-102.
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.03.062

11. Puchalska Małgorzata, Sobczyk Marcin, Targowska J., Watras Adam, Zych Eugeniusz
Infrared and cooperative luminescence in Yb3+ doped calcium aluminate CaAl4O7.
Journal of Luminescence, 2013, 143, 503-509.
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.05.020

12. Sobczyk Marcin
Optical properties of α-Nd3+: Na3Y(VO4)2 single crystals - potential laser materials.
Optical Materials, 2013, 35, 852-859.
IF: 2.075
10.1016/j.optmat.2012.10.043

13. Sobczyk Marcin
Temperature-dependent luminescence and temperature-stimulated NIR-to-VIS up-conversion in Nd3+-doped La2O3–Na2O–ZnO–TeO2 glasses.
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2013, 119, 128-136.
IF: 2.288
10.1016/j.jqsrt.2012.12.025

14. Sobczyk Marcin
Influence of Nd3+ concentration on up-conversion fluorescence colour in YVO4 co-doped with Ho3+, Yb3+ and Nd3+ ions.
Materials Letters, 2012, 88, 86-88.
IF: 2.224

15. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Sobczyk Marcin, Barys Maciej
Laser induced multi-component luminescence of [CuNCS(1,10-phen)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]–the first example of CuNCS complexes with diimines and tris(aminomethyl)phosphanes.
Journal of Luminescence, 2012, 132, 1842-1847.
IF: 2.144
10.1016/j.jlumin.2012.03.015

16. Solarz Piotr, Sobczyk Marcin
Spectroscopic properties of Sm3+ in KZnLa(PO4)2 in IR-VUV region.
Optical Materials, 2012, 34, 1826-1832.
IF: 1.918

17. Gawryszewska Paula, Moroz O. V., Trush Victor A., Amirkhanov Vladimir M., Lis Tadeusz, Sobczyk Marcin, Siczek Miłosz
Spectroscopy and structure of LnIII complexes with sulfonylamidophosphate-type ligands as sensitizers of visible and near-infrared luminescence.
ChemPlusChem, 2012, 77, 482-496.
IF: 0

18. Szulia Sylwia, Kosmowska Magdalena, Kołodziej Hubert A., Sobczyk Marcin, Czupińska G.
Dielectic relaxation and electronic spectroscopy of double potassium yttrium tetraoxophosphate(V) K3Y(PO4)2 doped by neodymium and europium ions.
Journal of Molecular Structure, 2011, 1006, 409-418.
IF: 1.634

19. Szulia Sylwia, Kosmowska Magdalena, Kołodziej Hubert A., Sobczyk Marcin, Czupińska G.
Dielectric relaxation in double potassium yttrium orthophosphate K3Y(PO4)2 doped by ytterbium ions.
Journal of Molecular Structure, 2011, 996, 135-140.
IF: 1.634

20. Macalik L., Tomaszewski P. E., Matraszek A., Szczygieł I., Solarz Piotr, Godlewska P., Sobczyk Marcin, Hanuza J.
Optical and structural characterisation of pure and Pr3+ doped LaPO4 and CePO4 nanocrystals.
Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 7458-7465.
IF: 2.289

21. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Optical properties of U4+-doped KPb2Cl5 single crystal.
Structural Chemistry, 2010, 21, 455-459.
IF: 1.727

22. Sobczyk Marcin, Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold
Spectroscopic properties of new luminescent system based on vanadate(V) crystal doped with erbium ions.
Journal of Luminescence, 2010, 130, 567-575.
IF: 1.797

23. Kulesza Dagmara, Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina, Moroz O. M., Amirkhanov Vladimir M.
Structure and spectroscopy of NaNd(SP)4chelate: a new type of lanthanide luminophore.
Structural Chemistry, 2010, 21, 425-438.
IF: 1.727

24. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Vibronic transitions of U3+-doped LaBr3 single crystals.
Structural Chemistry, 2010, 21, 449-454.
IF: 1.727

25. Sobczyk Marcin
Synthesis and optical properties of KZnLa0.99Nd0.01(VO4)2 triple vanadate(V)—new promising laser materials.
Journal of Luminescence, 2009, 129, 430-433.
IF: 1.847

26. Puchalska Małgorzata, Porcher P., Tsaryuk V., Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina
CF calculation, optical and magnetic characteristics of lanthanide chelate dimer systems.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 258-263.
IF: 1.51

27. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Near infrared and visible luminescence of U3+ - doped PbCl2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2008, 128, 185-189.
IF: 1.628

28. Sobczyk Marcin, Starynowicz Przemysław, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Synthesis, optical spectra and radiative properties of Sm2O3:PbO:P2O5 glass materials.
Optical Materials, 2008, 30, 1571-1575.
IF: 1.714

29. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Optical spectroscopy of U3+ doped KPb2Cl5 laser crystal.
Optical Materials, 2007, 29, 1029-1034.
IF: 1.519

30. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Room temperature near infrared luminescence of an U3+ doped CsCdCl3 potential laser crystal.
Materials Letters, 2007, 61, 2319-2321.
IF: 1.625

31. Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Dominiak-Dzik G., Ryba-Romanowski Witold, Sobczyk Marcin, Černý P., Šulc J., Jelínková H., Urata Y., Higuchi M.
Comparative optical study of thulium-doped YVO4, GdVO4, and LuVO4 single crystals.
Physical Review B, 2006, 74, 1-14.
IF: 3.107

32. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold
Room temperature fluorescence and excited state dynamics in the near infrared and visible region of U3+ doped LaBr3 single crystals.
Solid State Communications, 2006, 137, 59-62.
IF: 1.556

33. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław
Analysis of the absorption spectrum of U3+ doped YCL3 single crystals.
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 1805-1811.
IF: 0.513

34. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław
Spectrum analysis of U3+-doped LaBr3 single crystals. Part 1: crystal-field analysis.
Journal of Solid State Chemistry, 2005, 178, 536-544.
IF: 1.725

35. Karbowiak Mirosław, Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Comparison between electron-phonon coupling strengths of U3+ and Nd3+ ions doped in LaCl3 and U3+ in LaBr3 single crystals.
Journal of Solid State Chemistry, 2003, 173, 59-68.
IF: 1.413

36. Sobczyk Marcin, Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz
Crystal-field analysis of low-temperature UCl3 and UBr3 absorption spectra.
Journal of Solid State Chemistry, 2003, 170, 443-449.
IF: 1.413

37. Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz, Sobczyk Marcin
Spectrum analysis, correlation crystal-field effects and f - f transition intensities of U3+ in LaCl3.
Journal of Chemical Physics, 2002, 117, 2800-2808.
IF: 2.998