Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Barbara Łydżba-Kopczyńska
Stanowisko

profesor Uniwersytetu

Telefon
+48 71 375 7379
Pokój
129 (budynek B)
User profile picture
Konsultacje
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w sprawie ustalenia terminu spotkania.
Strona internetowa
Zainteresowania naukowe
Projekty badawcze:
 • Project 8: InterLABORATORY comparison of airbornePARTiCLE DEPOSiTiON(Lead: B. Wagner, The University of Warsaw) within the TOPIC 2 Monitoring of environmental indoor conditions (Lead: Matija Strlic, University of Ljubljana); IPEIRON-HS project, od 2020
 • Konserwacja obrazu "Ekstaza św. Franciszka" El Greco,  projekt MNK 2016
 • udział w projektach badawczych Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-HRIS PL; od 2015 -obecnie
 • "Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII- początek XV wieku)”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauk (NCN)i wniosek nr UMO-2014/15/B/HS3/02196, 2015-2018
 • Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym, projekt finansowany przez dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015-2018
 • “Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2015-2017
 • „Dofinansowanie ustalenia atrybucji obrazu Bolko II Świdnicki odnalezionego w klasztorze w Krzeszowie rozstrzygającej autorstwo cyklu fikcyjnych portretów Piastów Śląskich w oparciu o badania fizykochemiczne warsztatu malarskiego Jeremiasa Josepha Knechtla”, projekt finansowany przez FNP wniosek nr Ex7/2011, 2011-2014
 • „Analizy specjalistyczne i konserwacja zabytków ze średniowiecznego skarbu z Głogowa z 1987 r." wniosek nr 26390/12 2013 dofinansowany przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2013
 • „Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12 pow. Wrocławski” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; projekt finansowany Komitet Badan Naukowych (KBN) N nr projektu N N109 202638, 2010 -2013
 • “ Authenticity of the Paint Layer in Old-printed Maps from the Niewodniczański Collection of Silesiaca, 16th to 18th century” projekt CHARISMA finansowany z 7 Programu Ramowego EU (Grant Agreement 228330), 2011
 • “Spectroscopy Investigations of the Painting Technique of Michael Willmann” projekt finansowany przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007-2010
Inne funkcje
 • Ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) 
 • Koordynator szkoleń międzynarodowych w European Association for Chemical and Molecular Sciences(EuCHEMs) Working Party on Chemistry for Cultural Heritage 
 • Członek Rady Naukowej Konsorcjum European Research Infrastructure for Heritage Science-Poland (E-RIHS PL) 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego -członek zarządu Wrocławskiego Oddziału PTChem
 • Czlonek Polskiego Komitetu Nornalizacycjnego (CEN/TC 346)
 • Czlonek Rady Naukowej Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
 • Czlonek Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO UWr
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 53.021

Liczba publikacji: 18

1. Jóźwiak Kinga, Jezierska Aneta, Panek Jarosław J., Łydżba-Kopczyńska Barbara, Filarowski Aleksander
Renewed spectroscopic and theoretical research of hydrogen bonding in ascorbic acid
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2024, 320, 124585/1-124585/9
IF: 4.4
10.1016/j.saa.2024.124585

2. Brizzi Sofia, Łydżba-Kopczyńska Barbara, Riminesi Cristiano, Salvadori Barbara, Sawoszczuk Tomasz, Strojecki Marcin, Syta Olga, Thickett David, Torres-Elguera Julio, Towarek Aleksandra, Sawicki Marek, Wagner Barbara
Surveying analytical techniques for a comprehensive analysis of airborne particulate samples in museum environments
TrAC-Trends in Analytical Chemistry, 2024, 176, 117766/1-117766/13
IF: 13.1
10.1016/j.trac.2024.117766

3. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Szwabiński Janusz
Attribution markers and data mining in art authentication
Molecules, 2022, 27, 70/1-70/20
IF: 4.6
10.3390/molecules27010070

4. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Czaja Tomasz, Cieśla Rafał, Rusek Grzegorz
Application of chemometric methods for the determination of fading and age determination of blue ballpoint inks.
Journal of Raman Spectroscopy, 2021, 52, 159-169
IF: 2.727
10.1002/jrs.6037

5. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Iwanicka Magdalena, Kowalska Magdalena, Targowski Piotr
Combining macro‐XRF, OCT, and sampling techniques in the authentication study of the painting attributed to Michael Willmann.
X-Ray Spectrometry, 2021, 50, 384-400
IF: 1.234
10.1002/xrs.3217

6. Klisińska-Kopacz Anna, Lech Katarzyna, Hoyo-Mélendez Julio M. del, Mendys Agata, Jaworucka-Drath Anda, Łydżba-Kopczyńska Barbara
Provenance studies of Kościuszko banknotes : one of the oldest paper banknotes in Europe : using Raman spectroscopy in conjunction with other analytical techniques.
Journal of Raman Spectroscopy, 2020, 51, 1903-1912
IF: 3.133
10.1002/jrs.5710

7. Łaciak Dagmara, Borowski Michał P., Łydżba-Kopczyńska Barbara, Baron Justyna, Furmanek Mirosław
Archaeometric characterisation and origin of black coatings on prehistoric pottery.
Chemie der Erde-Geochemistry, 2019, 79, 453-466
IF: 2.871
10.1016/j.chemer.2019.07.004

8. Klisińska-Kopacz Anna, Łydżba-Kopczyńska Barbara, Czarnecka Monika, Koźlecki Tomasz, Hoyo-Mélendez Julio M. del, Mendys Agata, Kłosowska-Klechowska Anna, Obarzanowski Michał, Frączek Piotr
Raman spectroscopy as a powerful technique for the identification of polymers used in cast sculptures from museum collections.
Journal of Raman Spectroscopy, 2019, 50, 213-221
IF: 2
10.1002/jrs.5407

9. Majda Alicja, Wietecha-Posłuszny Renata, Mendys Agata, Wójtowicz Anna, Łydżba-Kopczyńska Barbara
Hyperspectral imaging and multivariate analysis in the dried blood spots investigations.
Applied Physics A-Materials Science and Processing, 2018, 124, 312/1-312/8
IF: 1.784
10.1007/s00339-018-1739-6

10. Peris-Díaz Manuel David, Łydżba-Kopczyńska Barbara, Sentandreu Enrique
Raman spectroscopy coupled to chemometrics to discriminate provenance and geological age of amber.
Journal of Raman Spectroscopy, 2018, 49, 842-851
IF: 2.809
10.1002/jrs.5357

11. Kosmowska-Ceranowicz Barbara, Sachanbiński Michał, Łydżba-Kopczyńska Barbara
Analytical characterization of " Indonesian amber" deposits: evidence of formation from volcanic activity.
Baltica, 2017, 30, 55-60
IF: 0.5
10.5200/baltica.2017.30.06

12. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Madariaga Juan Manuel
Applications of Raman spectroscopy in art and archaeology.
Journal of Raman Spectroscopy, 2016, 47, 1404-1407
IF: 2.969
10.1002/jrs.5067

13. Beć Krzysztof B., Wieczorek Robert, Łydżba-Kopczyńska Barbara, Hawranek Jerzy P.
Analysis of infrared spectra of neat liquid N-methylpyrrole.
Acta Physica Polonica A, 2013, 124, 115-121
IF: 0.604
10.12693/APhysPolA.124.115

14. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Beć Krzysztof B., Tomczak Jarosław, Hawranek Jerzy P.
Optical constants of liquid pyrrole in the infrared.
Journal of Molecular Liquids, 2012, 172, 34-40
IF: 1.684
10.1016/j.molliq.2012.05.009

15. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Gediga Bogusław, Chojcan Jan, Sachanbiński Michał
Provenance investigations of amber jewelry excavated in Lower Silesia (Poland) and dated back to Early Iron Age.
Journal of Raman Spectroscopy, 2012, 43, 1839-1844
IF: 2.679
10.1002/jrs.4187

16. Łydżba-Kopczyńska Barbara, Zych Eugeniusz, August Czesław, Rusek Grzegorz, Pankiewicz Aleksandra
Analytical techniques in provenance determination of archaeological objects from Lower Silesia.
Journal of Molecular Structure, 2008, 887, 41-47
IF: 1.594
10.1016/j.molstruc.2008.02.049

17. Sachanbiński Michał, Girulski R., Bobak D., Łydżba-Kopczyńska Barbara
Prehistoric rock crystal artefacts from Lower Silesia (Poland).
Journal of Raman Spectroscopy, 2008, 39, 1012-1017
IF: 3.526

18. Łydżba Barbara I., Wrzeszcz Władysław, Hawranek Jerzy P.
Vibrational intensities of liquid N-methylpiperidine.
Journal of Molecular Structure, 1998, 450, 171-177
IF: 0.807
10.1016/S0022-2860(98)00426-8