Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PB-1 Pracownia Analityki Stosowanej

Kierownik: dr hab. inż. Lucjan Jerzykiewicz

Działalność Pracowni Badawczej Analityki Stosowanej (PB-1) związana jest z prowadzeniem prac naukowo-badawczych, dotyczących głównie zastosowania nowych metod wykrywania i oznaczania substancji występujących w środowisku. Prace są realizowane w następujących obszarach badawczych: