Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-9 Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

Telefon +48 71 375 7379

Kierownik: dr hab. Roman Szostak