Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-14 Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego

Telefon +48 71 375 7379

Kierownik: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska