Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-14 Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego

Telefon +48 71 375 7379

Kierownik: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska

Laboratorium Badan Dziedzictwa Kulturowego prowadzi badania dzieł sztuki i obiektów archeologicznych.  Badania obejmują analizę materiałów malarskich, materiałów rękopiśmienniczych, ceramiki, obiektów metalowych, minerałów, kamieni szlachetnych i bursztynów.Laboratorium specjalizuje się w badaniach proweniencji obiektów zabytkowych. Została opracowana unikalna metoda umożliwiająca ustalenie pochodzenia obiektów zabytkowych poprzez identyfikację minerałów typomorficznych, inkluzji i pierwiastków śladowych obecnych w materiale zastosowanym w analizowanym obiekcie. Metoda ta bazująca na danych uzyskanych ze spektroskopii m.in. Ramana i FTIR pozwala na określenie pochodzenia minerałów, kamieni szlachetnych, ceramiki i bursztynu. Również zostało ona zaimplementowana do rozwijanych przez laboratorium protokołów analitycznych stosowanych w autentykacji obiektów zabytkowych zwłaszcza malarstwa sztalugowego.Laboratorium systematyczne rozwija spektralne bazy historycznych materiałów. Dzięki współpracy z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie w oparciu o unikatowa kolekcję muzeum obejmującą obiekty z Europy, Azji i Oceanii została stworzona baza wzorców spektralnych stosowana w badaniach pochodzenia geologicznego i geograficznego żywic fosylnych, kopali i bursztynów.  Od roku 2015 laboratorium reprezentuje Uniwersytet Wrocławski w Polskim Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-HRIS PL, które od 2020 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych.W roku 2015 na Wydziale Chemii odbyła się międzynarodowa konferencja RAA 2015 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology, podczas której prezentowane były wyniki badań prowadzonych przez laboratorium.  Laboratorium współpracuje m.in. z Muzeum Miejskim Wrocławia, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu, Zakładem im. Ossolińskich we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Warszawie.Zdjęcie dr Władysław Wrzeszcz Badania Biblii Hebrajskiej z pochodzacej z kolekcji Niewodniczańskiego znajdujacej sie w zbiorach Zakładu im. Ossolinskich we Wrocławiu.