Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Oskar Smaga
Stanowisko

doktorant (4 rok)

specjalista

Promotor
dr hab. Ewa Dudziak, prof. UWr
Telefon
+48 71 375 7016, 7628
Pokój
1063 (budynek biotechnologii), 1071 (budynek biotechnologii)
Kariera naukowa
Mgr 2018
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 20.728

Liczba publikacji: 4

1. Li Sha, Sun Yahan, Li Xiaofang, Smaga Oskar, Koniarz Sebastian, Pawlicki Miłosz, Chmielewski Piotr J.
Oxidative insertion of amines into conjugated macrocycles: transformation of antiaromatic norcorrole into aromatic azacorrole
Chemical Communications, 2023, 59, 3739-3742
IF: 4.3
10.1039/d2cc06648c

2. Li Sha, Sun Yahan, Li Xiaofang, Smaga Oskar, Koniarz Sebastian, Stępień Marcin, Chmielewski Piotr J.
1,3-Dipolar cycloaddition of polycyclic azomethine ylide to norcorroles: towards dibenzoullazine-fused derivatives
Chemical Communications, 2022, 58, 6510-6513
IF: 4.9
10.1039/d2cc02071h

3. Li Sha, Smaga Oskar, Sun Yahan, Li Xiaofang, Pawlicki Miłosz, Sukniewicz Marzena, Chmielewski Piotr J.
Friedel–Crafts acylation of antiaromatic norcorroles: electronic and steric modulation of the paratropic current.
Organic Chemistry Frontiers, 2021, 8, 3639-3652
IF: 5.456
10.1039/d1qo00621e

4. Ren Demin, Smaga Oskar, Fu Xinliang, Li Xiaofang, Pawlicki Miłosz, Koniarz Sebastian, Chmielewski Piotr J.
From antiaromatic norcorrolatonickel(II) to aromatic and nonaromatic zwitterions: innocent ligands with unbalanced charge of the core.
Organic Letters, 2021, 23, 1032-1037
IF: 6.072
10.1021/acs.orglett.0c04227